Według nieoficjalnych informacji KE pracuje nad wprowadzeniem ograniczeń rekompensat dla przemysłu energochłonnego. Nowe regulacje uderzyłby w konkurencyjność wielu europejskich firm.

  Jerzy Buzek wraz z posłami zasiadającymi w komisji przemysłu badań i energii wystosował pismo do wiceszefa KE Fransa Timmermansa, odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład oraz wiceszefowej KE ds. konkurencji Margrethe Vestager, aby zwrócić ich uwagę na ten problem.

  - Reformując system handlu emisjami CO2 na lata 2021-30 udało się nam obronić system rekompensat dla firm energochłonnych. W Polsce to nawet 1,3 mln miejsc pracy! Istotne teraz, by utrzymać to w opracowywanych obecnie nowych wytycznych - o to apelujemy do KE we wspólnym liście – podkreśla były premier.  

         Jerzy Buzek uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez serwis Euroactiv i PGE. Niebawem zostanie opublikowany Zielony Ład – kluczowy dokument KE regulujący priorytety polityki klimatycznej UE. Sektor energetyczny i eurodeputowani intensywnie wykorzystują ten czas, by przedstawiać polskie potrzeby na forum unijnym.

         Dyskusja dotyczyła ogromnych nakładów finansowych jakich potrzebuje rodzimy sektor energetyczny – w większości oparty na węglu. Przewodniczący Forum Energii Jerzy Buzek przyznał, że 5 mld euro, gdy proponował je rok temu wydawały się adekwatną kwotą na początek. „Zaproponowałem je jeszcze przed ogłoszeniem przez UE ambitnych celów neutralności klimatycznej do 2050 r. i ograniczenia emisji CO2 o 50-55% w 2030 r. Co więcej, nowa KE nie wyklucza rozszerzenia Funduszu na kolejne regiony. 5 miliardów euro, gdy proponowałem je rok temu, wydawały się zawrotną kwotą. Dziś jest dobry klimat na to, by zabiegać nawet o kilkadziesiąt miliardów - i to robimy. Ten Fundusz jest dziś po prostu jeszcze bardziej potrzebny.” – podkreślał były premier.

        „Jeżeli chcemy, by regiony górnicze, takie jak Śląsk i Zagłębie, skutecznie przeszły transformację energetyczną, jeżeli chcemy jako UE realizować to, do czego się zobowiązaliśmy w Porozumieniu Paryskim, musimy zwiększyć środki na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.” - stwierdził Jerzy Buzek.   

PE przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2020 rok w wysokości 168,5 miliardów euro w zobowiązaniach, czyli o dwa miliardy euro więcej w porównaniu do propozycji państw członkowskich. Dodatkowo, dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL w budżecie zapewniono pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. Wynegocjowane porozumienie przewiduje 35,95 milionów euro na działania zaproponowane przez polskich europosłów.

Największa kwota z tej puli, bo aż 18 mln euro została przeznaczona na projekt zaproponowany przez Jerzego Buzka tj. pomoc regionom górniczym. Celem projektu jest zwiększanie pomocy dla unijnych regionów górniczych w transformacji poprzez wzmacnianie i dalszy rozwój Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

Były premier jest również autorem projektu: sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów dziecięcych, który uzyskał dotację w wysokości 1 mln euro. Celem tego działania jest zwiększanie zastosowania sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów dziecięcych, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Umożliwi to rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między krajami UE.

Obydwa projekty powstały z myślą o Śląsku. Warto wspomnieć, że w okolicach Rybnika odnotowano najwyższą zapadalność na raka mózgu wśród dzieci. Badania wskazują, że istnieje związek przyczynowo -skutkowy pomiędzy wysokimi stężeniami pyłów w powietrzu a zachorowalnością na ten rodzaj nowotworu. Miejmy nadzieję, że obydwa działania zmniejszą liczbę dzieci chorych na raka w województwie śląskim.

  Finasowanie transformacji energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej było głównym tematem spotkania zorganizowanego przez Polską Grupę Energetyczną i europosła Krasnodębskiego w PE.

Rozmowa dotyczyła m. in. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zainicjowanego przez Jerzego Buzka w 2018 r. Jako przewodniczący komisji ITRE, były premier zgłosił poprawkę, aby zwiększyć przyszły budżet UE o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji tj. pomoc finansową dla regionów górniczych, którą następnie przyjął PE. Obecnie trwają prace KE nad ostatecznym kształtem inicjatywy.Jako Ślązak, były przewodniczący ma świadomość, że to lokalne społeczności, które dotychczas utrzymywały się dzięki wydobyciu węgla ponoszą największe koszty dekarbonizacji. Obywatele z tych regionów nie mogą być pozostawieni bez wsparcia UE.

  Uczestnicy podkreślali, że kraje członkowskie z Europy Środkowo – Wschodniej mają ogromne potrzeby w obszarze transformacji energetycznej i środki pomocowe powinny być adekwatne do sygnalizowanych potrzeb.