Biura JERZEGO BUZKA - Posła do Parlamentu Europejskiego,

& Wydział Organizacji i Zarzadzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,

& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,

organizują

KONKURS:

„ZOSTAŃ LIDEREM W SPOEŁCZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”

 ·      Dlaczego potrzebujemy nowych liderów?                      

W erze botów, fake newsów, AI, przemysłu 0.5., internetu rzeczy, globalizacji  Demokracja oraz innowacyjna gospodarka potrzebują NOWYCH LIDERÓW  - postaci inspirujących, niestandardowych, wyznaczających nowe i odważne kierunki działania oraz budujących zespoły ludzi skupionych na realizacji wspólnych przedsięwzięć.

            Przywództwo (leadership) jest i będzie pożądaną cechą zarówno w demokracji jak i w gospodarce. Wiąże się ono z posiadaniem określonego zestawu cech osobowościowych i społecznych, które można wypracować.

 

            Dlatego też realizujemy przedsięwzięcie, którego celem będzie wykształcenie cech przywódcy i ukazanie jego roli w demokracji i w gospodarce XXI wieku.

 • Dlaczego warto wziąć udział?

             Laureatów konkursu zaprosimy do udziału w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” - serii warsztatów opracowanych w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Więcej informacji znajdziecie poniżej.

 ·      Kogo zapraszamy do konkursu?

Osoby odważne, kreatywne, myślące ‘out of the box’, które uczą się w śląskich szkołach średnich i studentów uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego.

 

 • Co trzeba zrobić, żby wziąć udział?
 1. Napisz nam o:
 • Wolontariacie w dowolnej organizacji i w dowolnym projekcie lub działalności w studenckim kole naukowym, wskazując w podsumowaniu jakie zmiany (ulepszenia, modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu;
 • Założeniu lub współorganizowaniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie”, itp.,) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;

lub

 1. Napisz artykuł/eseju o roli organizacji pozarządowych [stowarzyszeń, fundacji] w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 • Do kiedy czekamy na Wasze zgłoszenia?

Termin nadsyłania prac upływa 19 kwietnia 2020 roku. Podpisane prace – uzupełnione o adres e-mail i numer telefonu nadawcy – prosimy przysyłać na adres:

 

Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel, ul. Wzgórze 15, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie: „SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”.

„SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”

Udział w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” zapewnia wypełnienie warunków określonych w regulaminie rekrutacji konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.

Zajęcia prowadzić będą: Robert Geisler, dr hab. prof. UO, ekspert ds. innowacji i transferu technologii, ekspert ds. przywództwa sieciowego, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach, trener biznesu, ekspert ds. rozwoju osobistego w zakresie przedsiębiorczości. Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „The Coaching Maps” (aktywizujące narzędzie edukacyjne i rozwojowe służące do doskonalenia kompetencji, w tym kreowania postaw i sposobów myślenia z wykorzystaniem filozofii coachingu).

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest: kształtowanie pożądanych we współczesnym świecie umiejętności i cech liderów.

Uczestnicy „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” będą wybrani przez organizatorów spośród:

 •  uczestników konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”;
 •  zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu” – organizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą we współpracy z cechami rzemiosł i izbami gospodarczymi z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
 •  uczestników Debbat oxfordzkich: „Młodzieżowe rozmowy o ważnych sprawach";
 •  laureatów projektu naukowego „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” realizowanego od ośmiu lat w środowisku studentów wyższych uczelni.

 Finał „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” odbędzie się 5.06.2020 roku
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej .

Załączniki z poprzednich edycji:
2018 - SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
2016 - LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

 

 

szkola liderow