Pan Premier Jerzy Buzek objął Patronatem Honorowym 55 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój Dom 2019”, które organizowane są przez Biuro Promocji i Wystaw ASTRA od początku lat 90. ubiegłego wieku. Tematem przewodnim tej edycji targów jest "Budownictwo niemal Zero Energetyczne".

Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody wystawcom, a jedną z nich ufundował pan Premier Jerzy Buzek i było to pióro do podpisywania dobrych kontraktów. Premier wyróżnił firmę: WAREBUD Wieluch i Prysiński S.J. z Wielunia za moduł RADON FREE, prezentującą  systemowe oczyszczanie powietrza pobieranego do wentylacji pomieszczeń z radonu i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.

W tej edycji zasięg targów został powiększony  o rynek ukraiński. Na targach została zaprezentowana ekspozycja firm ukraińskich chcących nawiązać kontakty handlowe z firmami polskimi. W tym celu zorganizowano Forum polsko – ukraińskie które to forum P. Jerzy Buzek otworzył przedstawiając m.in. cele Partnerstwa Wschodniego oraz finansowanie tej idei w latach 2014-2020. Podczas wystąpienia inauguracyjnego Premier Jerzy Buzek powiedział: „jeśli jesteśmy w stanie zrobić dobry użytek z tak oczywistej geopolitycznej korzyści - zarówno posługując się profesjonalnym strategicznym podejściem, jak i „wschodnią intuicją obie strony dobrze na tym wyjdą, będziemy mieli sytuację win-win. Przed nami jeszcze długa droga do przyjęcia nowego unijnego budżetu. Tak naprawdę, w obecnej chwili trudno powiedzieć, kiedy osiągniemy porozumienie. Ale to właśnie teraz jest odpowiedni moment, aby zainwestować czas i energię w zapewnienie pewnego miejsca na priorytety Partnerstwa w tym budżecie.  To szansa dla Polski, aby po raz kolejny wcieliła się w rolę ambasadora i mostu pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami i UE."

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu odbył się dzisiaj popołudniu finał konkursu prac plastycznych „Unijny Everest”, zorganizowanego przez Fundację „Twój Everest”. Nagrody laureatom wręczył Jerzy Buzek, który ufundował główną nagrodę - pięciodniowy wyjazd do Brukseli.

” Nigdy nie jesteś pogromcą góry. Góry nie mogą być pokonane - pokonujesz własne nadzieje, obawy, słabości”. To nie przypadek, że piękne słowa Jima Whittakera - pierwszego Amerykanina, który zdobył Mount Everest - tak trafnie oddają cel działania wspaniałej Fundacji „Twój Everest”. Dlatego cieszę się, że - już po raz piąty - miałem okazję z nią współpracować i wesprzeć organizację tego konkursu. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom i opiekunom - każdy z Was zdobył swój mały Mount Everest” - powiedział Jerzy Buzek.

 

 

 Premier Buzek uczestniczył w pożegnaniu Pana Prezydenta Adamowicza zorganizowanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego w symbolicznym miejscu: Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. We wspomnieniach zaproszonych gości zmarły Pan Prezydent jawi się jako wybitny samorządowiec, który miał osobisty udział w tworzeniu struktur pomorskiego samorządu. Na początku wcielania w życie reform rządu Jerzego Buzka Pan Adamowicz osobiście odwiedzał gminy Pomorza tłumacząc istotę tworzonego organizmu samorządowego kraju. Wskazywano, że Gdańsk, który pozostawia Pan Prezydent jest miastem wolności zbudowanym na fundamentalnych europejskich wartościach: poszanowaniu różnorodności, solidarności i otwartości na innych.

              Pani Komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odczytała ostatni list Pana Prezydenta Adamowicza, w którym zapraszał na obchody rocznicy wyborów czerwcowych z 1989. Jak podkreślała Pani Komisarz, list jest testamentem politycznym zmarłego Prezydenta, gdyż pokazuje świat bliskich mu wartości. Tragicznie zmarły prezydent zasadnicze znaczenie przywiązywał do obrony konstytucji i niezależności władzy sądowniczej.

              Szczególnym silnym przekazem wybrzmiewającym wśród samorządowców było przeświadczenie, że to nie kordony policji i mury ochronią Polskę od powtórzenia takiej tragedii, ale poszanowanie ładu społecznego i wzajemny szacunek w debacie publicznej.

               O 17.00 z budynku Europejskiego Centrum Solidarności wyruszył kondukt z ciałem prezydenta ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. Wraz z tłumami Gdańszczan Pan premier oddał ostatni hołd bestialsko zamordowanemu prezydentowi.

              Następnego dnia Jerzy Buzek wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Pomorskiego upamiętniającej zmarłego prezydenta Adamowicza a następnie w uroczystościach pogrzebowych w Bazylice Mariackiej.

            

Od kilku miesięcy w Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace oraz negocjacje z Radą nad rewizją ram telekomunikacyjnych. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE dostępu do możliwie najlepszego łącza internetowego,   wdrożenie sieci 5G, lepsza ochrona konsumentów i poprawa dostępności korzystania z polaczeń międzynarodowych. Dodatkowo zmiany mają sprzyjać rozwojowi startupów oraz wspierać małe i średnie firmy.

W czasie debaty na sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący parlamentarnej komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii powiedział:

„Europejski kodeks łączności elektronicznej wraz  z rozporządzeniem BEREC nie tylko na lata zdefiniuje rynek telekomunikacyjny. To ogromny krok naprzód w stronę prawdziwej Unii Cyfrowej”

Jerzy Buzek nadmienił też, że przy decyzjach dotyczących widma radiowego będzie brane pod uwagę geograficzne położenie państw członkowskich. Jest to ważne w szczególności dla takich państw jak Polska, które muszą koordynować się z sąsiadami niebędącymi członkami UE, co często jest trudne i czasochłonne. W takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie instytucji unijnych, a wypracowanie odpowiednich porozumień jest w interesie całej wspólnoty.