Głównymi tematami posiedzenia Konwentu były zagadnienia związane z: gospodarką odpadami komunalnymi, polityką energetyczną, wyzwaniami wynikającymi ze zmiany klimatu oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności burmistrzów i wójtów przed organami nadzoru i kontroli.

         Podczas sesji dotyczącej polityki energetycznej, Premier Jerzy Buzek,  poproszony o wygłoszenie referatu na temat „Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”, podczas wystąpienia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców  powiedział – Nie wolno nam pozostawić samemu sobie żadnego kraju, regionu, człowieka. Wszyscy obywatele Unii – w tym z regionów takich, jak nasze Województwo – muszą mieć poczucie, że tę wielką transformację energetyczną robimy „z nimi" i „dla nich", a nie – „wbrew nim". Sukces odniesiemy wszyscy razem – albo nie odniesiemy go wcale.

Szanowni Państwo

W tym wyjątkowym czasie chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będzie to czas rodzącej się nadziei w naszych sercach i czas wdzięczności za naszych najbliższych.

Niech zbliżający się Rok 2020 będzie pełen radości, optymizmu i spokoju.

 

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                              

Dziś Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła jeden z najważniejszych priorytetów swojej Komisji - Nowy Zielony Ład.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej podpisały Porozumienie Paryskie - to zobowiązuje całą Unię do wspólnych działań, wspólnego Programu. Stąd oczywiste jest poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu i jego głównego celu: neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Chodzi o klimat, czyste powietrze, czyste środowisko.Nasz Zielony Ład musi pokazać całemu światu, że można tego dokonać rozwijając naszą gospodarkę, zachowując wzrost, tworząc nowe miejsca pracy. 

Aby tak się stało, musimy zachować umiar w formułowaniu etapów tego programu - zwłaszcza do roku 2030, zachować neutralność technologiczną i uwzględnić zasadnicze różnice w punkcie startu między krajami członkowskimi i regionami Unii. Polska ma do pokonania znacznie dłuższą drogę niż np. Finlandia. Dlatego potrzebny jest nam w wieloletnim budżecie UE odrębny, solidny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - zwłaszcza dla regionów górniczych takich jak Śląsk i Zagłębie, widoczny dla Was - obywateli. Chcemy nasz Program realizować z Wami i dla Was, nie - przeciwko Wam.