"Polacy i Niemcy 30 lat po 1989 roku: sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele" - pod takim hasłem odbyła się polsko- niemiecka konferencja 18 listopada w Warszawie.  Na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera, Jerzy Buzek miał okazję wygłosić referat podsumowujący 30 lat relacji między naszymi dwoma krajami.  

         Były premier nawiązał do najistotniejszych wydarzeń historycznych, które wyznaczały dynamikę tych stosunków: pierwsze wolne wybory w Polsce, upadek muru berlińskiego, wstąpienie Polski do NATO i UE.  Myślą przewodnią relacji partnerskich dwóch państw w UE było podjęcie wspólnej odpowiedzialności za zjednoczoną Europę, choć czasami – jak podkreślał były przewodniczący -  zwyciężał partykularyzm.  Swe wystąpienie Jerzy Buzek zakończył myślą, która powinna wyznaczać kierunek przyszłego partnerstwa:

„In varietate concordia: zjednoczona w różnorodności. To motto Unii Europejskiej niech nas motywuje w dyskusji do prób głębokiego zrozumienia tych różnorodności.By nie rodziły obaw o dezintegrację, o rozpad wspólnoty, a przeciwnie: by pozwalały nam zmieniać ku lepszemu wspólnotę, którą współtworzymy i której chcemy być częścią."

Czy Bundestag zostawił furtkę dla gazociągu Nord Stream 2, wdrażając dyrektywę gazową ? Czy projekty nieukończone przez wejściem w życie dyrektywy tj. 23 maja 2019 r. mogą być wyłączone z jej reżimu? Jaki wpływ będzie miał gazociąg NS2 na energetyczne bezpieczeństwo Polski?  I -  w końcu - czy dyrektywa nadal będzie skutecznie chronić interesu krajów członkowskich? Na te i inne pytania odpowiada Jerzy Buzek - sprawozdawca dyrektywy gazowej w PE -  w wywiadzie udzielonym Magdalenie Credo w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Zapraszamy do lektury.

             Za smog i zanieczyszczone powietrze obwiniamy głównie sektor wytwarzania energii tymczasem aż 38% węgla konsumuje w Polsce ciepłownictwo. Były premier zabrał głos w debacie na temat roli ciepłownictwa w transformacji energetycznej w UE i Polsce. Pretekstem do organizacji spotkania była publikacja raportu Forum Energii: „Czyste ciepło 2030”.

             Jerzy Buzek od wielu lat podkreśla wagę tego sektora w procesie transformacji energetycznej. Raport podkreśla, że „Polska energetyka powoli się zmienia, ale ciepłownictwo jest zapomnianym sektorem. W Polsce nadal spala się rocznie ponad 12 mln ton węgla w gospodarstwach domowych. To powoduje, że zimą Polska ma najgorsze powietrze w Europie. 

- Ciepłownictwo ma dzisiaj ogromną rolę do odegrania - nie tylko w samej transformacji energetycznej. Walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym czy poprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego - to wielkie wyzwania, w których może i powinno wesprzeć nas ciepłownictwo- podkreślał podczas swego wystąpienia europoseł.

          Przypomniał, że to on zwracał uwagę na znaczenie tego sektora w trakcie niedawnego wysłuchania kandydatki ubiegającej się o tekę Komisarza Energii.  

- Dlatego podczas wysłuchania w PE Kadri Simson - przyszłej Komisarz ds. Energii - podkreślałem, że nowy "Europejski Zielony Ład" powinien także zawierać długoterminową strategię dla tego sektora. Co więcej, aby ta strategia była skuteczna, musi po pierwsze uwzględniać sytuację wyjściową różnych krajów członkowskich - jedno "złote" rozwiązanie dla całej UE po prostu tu nie istnieje. Po drugie, przestrzegana powinna być zasada neutralności technologicznej. Wtedy na pewno ciepłownictwo, które dziś jest częścią problemu jakim jest zmiana klimatu, stanie się częścią jego rozwiązania.

Były przewodniczący PE zaprosił na wizytę studyjną gości z województwa śląskiego.  Była to okazja do rozmowy na temat pracy w Parlamencie Europejskim, sytuacji w Polsce i na Śląsku. Szczególne miejsce poświęcono w dyskusji Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji. Jerzy Buzek zainicjował powstanie tego osobnego instrumentu finansowego przeznaczonego na wsparcie regionów górniczych takich jak Śląsk. To te regiony ponoszą największe koszty w procesie odchodzenia od spalania węgla w UE i powinny otrzymać dodatkowe finansowanie.  Środki z funduszu mają być poświęcone m.in. na przekwalifikowanie pracowników zw. z sektorem wydobywczym.