Europosłowie przyjęli w środę wieczorem sprawozdanie ustanawiające FST, który przeznaczony będzie na wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do, neutralnej klimatycznie, tzw. „zielonej gospodarki”. Co najważniejsze dla naszego kraju, poparto postulat, by można było z niego finansować inwestycje gazowe. Gaz ma być „paliwem przejściowym” w polskiej transformacji energetycznej.

Parlament nalega na znaczne zwiększenie środków na Fundusz z budżetu UE na lata 2021-2027 - 25 mld euro w cenach z 2018 r. (Komisja zaproponowała 11 mld euro, a Rada Europejska zmniejszyła środki do 7,5 mld euro).

„Po blisko dwóch latach od zgłoszenia pomysłu powołania takiego Funduszu w Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), wchodzimy w decydującą fazę prac - przed nami niełatwe zapewne negocjacje z Prezydencją Niemiecką. Cieszę się, że w stanowisku Parlamentu Europejskiego udało się nam zapisać to, co - niestety - nie udało się polskiemu rządowi w Radzie: dopuszczenie finansowania inwestycji gazowych. W regionach takich, jak Śląsk i Zagłębie to kluczowe nie tylko dla szybszego odchodzenia od węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań, ale również - w walce ze smogiem czy zjawiskiem ubóstwa energetycznego” - podkreślił Jerzy Buzek, który - jako sprawozdawca Funduszu w komisji ITRE - będzie jedynym polskim europosłem, który weźmie udział w negocjacjach z Radą i Komisją.

Rozpoczyna się czas intensywnych prac w tzw. trilogu (PE, Rada, Komisja), w których ustalony zostanie ostateczny kształt Funduszu. Ma on wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Jerzy Buzek spotkał się uczestnikami 10-tej edycji projektu: „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” na Politechnice Śląskiej. Od początku celem projektu jest otwieranie drzwi młodym talentom do świata nauki. Młodzi studenci mają szanse na zaprezentowanie po raz pierwszy swej pracy w publikacji o profilu naukowym, jak też udział w międzynarodowej konferencji. Założenia projektu zostały zrealizowane: kilkudziesięciu uczestników otworzyło swe przewody doktorskie, a kilkunastu jest już doktorami.

W swym wstąpieniu prof. Buzek mówił o drodze do zrównoważonego rozwoju jaką wyznaczyła sobie UE poprzez program: Europejski Zielony Ład. Kluczowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050. Europoseł podkreślał, że „Musimy zmienić nasz transport, przemył. Czekają nas zmiany w rolnictwie. Musimy uciec od plastiku i zachować bioróżnorodność. Temu właśnie służy Europejski Zielony Ład. Weszliśmy na drogę niezwykłą, która będzie wymagała budowę zupełniej nowej gospodarki.” Dlatego, cieszy zaangażowanie debiutujących naukowców w tę problematykę. Europoseł pogratulował laureatom niezwykle ciekawych prac.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych i laureatów:

  1. I nagrodę otrzymała Pani Iga Józefiak z Uniwersytetu Genewskiego
    za pracę: „Rewitalizacja terenów post-industrialnych na przykładzie pól golfowych”.
    2.    Wyróżnienie z tytułem magistra otrzymała Pani Iwona Mytyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za pracę: „Flipped Classroom przykład zastosowania zrównoważonego rozwoju w dydaktyce akademickiej”.  Tematem pracy jest „odwrócona klasa”, gdzie tradycyjny model nauczania zastąpiono modelem pracy studenta w domu. Praca niezwykle aktualna z uwagi na pandemię.
  2. Wyróżnienie dla uczestnika z licencjatem otrzymała Pani Martyna Lichaczewska, studentka PSW im. JP II za artykuł: „Zachowania proekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie mieszkańców Białej Podlaskiej”.
  3. Wyróżnienie dla uczestnika bez licencjatu otrzymał
    Pan Stanisław Kostanek, student I roku Uniwersytetu Łódzkiego za pracę: „Teatr jako instytucja otwierająca na dialog – najważniejszy składnik zrównoważonego rozwoju”.

Nie sprowadzajmy Europejskiego Zielonego Ładu do problemu zamykania kopalń – zaapelował europoseł Jerzy Buzek podczas Forum Ciepłowników Polskich. Były premier połączył się online z uczestnikami spotkania branży w Międzyzdrojach.

Europejski Zielony Ład – akcentował europoseł – ma stworzyć miejsca pracy, generować innowacje i podnieść konkurencyjność naszych firm w nowoczesnej zielonej gospodarce. Osiągniecie neutralności klimatycznej, nie jest celem samym w sobie, ale naszym cywilizacyjnym wyborem, który ma m.in. zmniejszyć liczbę zgonów wywołanych chorobami zw. z zanieczyszczeniem powietrza. A transformacja energetyczna ma dążyć do obniżenia hurtowych cen energii w Polsce, które są dziś windowane cenami węgla i kosztami uprawnień do emisji CO2.

Finasowanie, które zostanie uruchomione przez UE będzie ogromną szansą dla polskiego sektora ciepłownictwa – Spróbujmy te pieniądze dobrze wykorzystać. W ciepłownictwie najłatwiej i najszybciej możemy zamieniać węgiel na gaz. W przyszłości będziemy mieć wyłącznie odnawialne źródła energii i wodór produkowany w różny sposób – podsumował europoseł.