Jerzy Buzek zwyciężył w rankingu na najlepszego polskiego europosła. Sondaż wykonało Centrum Badań Marketingowych Indicator metodą CAWI (ankieta online na panelu internetowym) na zlecenie serwisu Gazeta.pl.  Każdy badany mógł wskazać tylko jedno nazwisko europosła. Największa liczba tj. 13 % respondentów wskazała Jerzego Buzka. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i docenienie dotychczasowej pracy Pana Premiera.  

© Foto: Gazeta.pl 

Na dzisiejszym posiedzeniu komisji ITRE, Jerzy Buzek apelował do Komisarza Tierrego Bretona o utrzymanie na liście surowców krytycznych węgla koksowego, kluczowego w produkcji stali.

Dzięki śląskiej Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), Polska jest największym producentem tego surowca w UE. Premier Buzek już wielokrotnie z sukcesem wspierał starania JSW o utrzymanie węgla koksującego na tej liście. W czasach, kiedy spółki górnicze mają ogromne problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, status producenta surowca krytycznego w UE, otwiera im drzwi wielu banków i pozwala na długoterminowe inwestycje.    

Dzisiaj w Katowicach ruszyła konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”. Głównym tematem debat będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

2 lata temu Jerzy Buzek ogłaszał go wraz z przedstawicielami KE właśnie w Katowicach.Dziś wraz z komisarz UE ds. spójności i reform, Elisą Ferreirą rozmawiał o tym jak najefektywniej zagospodarować te środki dla Śląska i Zagłębia.  

- To właśnie idea autorskiego funduszu Jerzego Buzka dedykowanemu transformacji regionów górniczych przyświecała Komisji Europejskiej w tworzeniu Funduszu/Mechanizmu  Sprawiedliwej Transformacji, który ma zminimalizować wpływ polityki neutralności klimatycznej na społeczeństwo  i regiony- przypomniała na swym Twitterze pani Komisarz.

FST będzie opiewać na 7,5 mld euro. Według nieoficjalnych wyliczeń właśnie z FST do naszego kraju może trafić 2 mld euro i będziemy największym beneficjentem tyś środków.

Jerzy Buzek wspólnie z Jarosławem Klimaszewskim - Prezydentem Bielska-Białej i posłankami na Sejm RP rozmawiał o możliwościach realizacji inwestycji strategicznych dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Występując przed samorządowcami i urzędnikami, podkreślając wagę tworzonego w Brukseli i Strasburgu „Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”(FST), Premier Jerzy Buzek powiedział:  - Choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zależy tu, niestety, wyłącznie od Waszej woli i działań, to kluczowym kryterium przyznawania środków z FST będzie - wiele na to wskazuje - nie tylko sama jakość zgłaszanych projektów, ale i zakres oraz tempo rzeczywiście przeprowadzanej w danym regionie transformacji.

Fotografie: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB