Szanowni Państwo

W tym wyjątkowym czasie chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będzie to czas rodzącej się nadziei w naszych sercach i czas wdzięczności za naszych najbliższych.

Niech zbliżający się Rok 2020 będzie pełen radości, optymizmu i spokoju.

 

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                              

Dziś Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła jeden z najważniejszych priorytetów swojej Komisji - Nowy Zielony Ład.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej podpisały Porozumienie Paryskie - to zobowiązuje całą Unię do wspólnych działań, wspólnego Programu. Stąd oczywiste jest poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu i jego głównego celu: neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Chodzi o klimat, czyste powietrze, czyste środowisko.Nasz Zielony Ład musi pokazać całemu światu, że można tego dokonać rozwijając naszą gospodarkę, zachowując wzrost, tworząc nowe miejsca pracy. 

Aby tak się stało, musimy zachować umiar w formułowaniu etapów tego programu - zwłaszcza do roku 2030, zachować neutralność technologiczną i uwzględnić zasadnicze różnice w punkcie startu między krajami członkowskimi i regionami Unii. Polska ma do pokonania znacznie dłuższą drogę niż np. Finlandia. Dlatego potrzebny jest nam w wieloletnim budżecie UE odrębny, solidny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - zwłaszcza dla regionów górniczych takich jak Śląsk i Zagłębie, widoczny dla Was - obywateli. Chcemy nasz Program realizować z Wami i dla Was, nie - przeciwko Wam.

         Jerzy Buzek spotkał się w Warszawie z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej - Michałem Szaniawskim. Celem spotkania było uruchomienie modelu współpracy polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw z European Global Navigation Satelite Systems (GSA). GSA chce pozyskać polskich partnerów wśród nie tylko firm produkujących sprzęt kosmiczny, ale firm świadczących usługi związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych.           

        Transfer technologii kosmicznych do wielu sektorów jest bardzo wyraźnym trendem światowej gospodarki. Satelity krążące nad Ziemią dostarczają ogromną ilość danych geoprzestrzennych i informacji w czasie rzeczywistym. Mogą one być wykorzystywane m in. w zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochronie granic geograficznych, mapowaniu projektów budowalnych, w sektorze rolniczym czy monitorowaniu środowiska i zmian klimatycznych. Dane satelitarne są także bardzo cenne dla sektora wydobywczego, budowlanego, usług ubezpieczeniowych.

         Jako były przewodniczący komisji ITRE w PE, Jerzy Buzek wspiera rozwój potencjału polskich firm z sektora kosmicznego, inicjując współpracę z europejskimi partnerami.