Jerzy Buzek spotkał się z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, który wręczył byłemu premierowi medal okolicznościowy z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Trochę historii.

 Cofnijmy się do czerwca 1998 r rząd, kiedy to Jerzego Buzka podjął historyczną decyzję o utworzeniu samorządów wojewódzkich. Z dotychczas 49 centralnie zarządzanych województw powstało 16 silnych i samorządnych regionów, które w przyszłości tj. po wejściu do UE miały samodzielnie zarządzać środkami unijnymi.

„Idziemy po władzę, aby ją oddać ludziom”.  

Reforma samorządowa była oparta na zasadach decentralizacji i pomocniczości. Ośrodek decyzyjny został przesunięty z centralnego szczebla na ten, bliżej lokalnej społeczności. Decentralizacja polegała na powierzeniu kompetencji, zadań, finansów i współodpowiedzialności przedstawicielom lokalnej społeczności, czyli samorządowi. A pomocniczość sprowadzała się do idei, według której rząd, czy wyższy szczebel administracji, powinien włączyć się w pomoc niższym szczeblom, jedynie wtedy, gdy nie są one zdolne do osiągania określonych celów.

Rozkwit regionów przez 25 lat.

Powstały silne i samostanowiące o sobie regiony. A po przystąpieniu do UE, nasze „małe ojczyzny” wykorzystały środki unijne na rozwój społeczny i gospodarczy. Wielkopolska jest tego świetnym przykładem. Przez ćwierćwiecze stała się jednym z najlepiej i najprężniej rozwijających się regionów w naszym kraju.