Jerzy Buzek wręczył dziś nagrody i wyróżnienia w ramach 13-tej edycji konkursu: „Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład – Debiut naukowy 2023”, którego jest pomysłodawcą i organizatorem. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu obyła się konferencja naukowa podsumowująca tegoroczną edycję.  

Były premier rozpoczął swe wystąpienie od refleksji na temat początków projektu:   

„Ta inicjatywa debiutów naukowych w obszarze zrównoważonego rozwoju ma już swoją historię. Startowaliśmy w 2010 roku. A tegoroczna to już trzynasta edycja. Od trzech lat – a właściwie od ogłoszenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w grudniu 2019 roku – promujemy debiuty naukowe podejmujące z naprawdę szerokiej perspektywy te wszystkie dziedziny, na których systemowa transformacja do neutralności klimatycznej w 2050 roku będzie oddziaływać”.

Podsumowując argumenty, jakie stały za wprowadzeniem europejskiego programu, prof. Buzek stwierdził:

„Wszystkim nam przecież bliska jest troska i odpowiedzialność za kolejne pokolenia i świat w jakim będą żyć. Tradycyjnie bliskie jest nam poczucie sprawiedliwości – nie tylko wobec przyszłych pokoleń, ale naszych sąsiadów, słabszych, którzy ponoszą niewspółmierne koszty modelu współczesnej globalnej gospodarki. Zdroworozsądkowy sceptycyzm wobec konsumpcjonizmu, postrzeganie zdrowej oszczędności jako wartości, szacunek do tego co mamy, pokora wobec przyrody i jej praw. W tych może lepiej zrozumiałych powszechnie kategoriach równie dobrze można opisać cele jakie sobie wspólnie jako Unia Europejska postawiliśmy".

Realizacja EZŁ stawia szczególną zadanie przed naukowcami.

– Zwracając się do środowiska naukowego, chciałbym podkreślić tę drugą stronę systemowej transformacji, gdzie debiuty naukowe mają też rolę do odegrania – systemowe wsparcie obywateli w tej transformacji – podkreślał były premier.

– Tu właśnie systematyczne podejście w szerokim badaniu i analizie społecznych wpływów transformacji powinno odegrać znaczącą rolę. Nie tylko opisową, czy czysto naukową. Ale jako podstawa opartego na faktach dialogu ze społeczeństwem, a z drugiej strony jako fundament do projektowania tych zmian i reform w sposób, który maksymalnie zmityguje ryzyko alienacji czy marginalizacji części naszego społeczeństwa w obliczu tych poważnych zmian – podsumował europoseł.

Lista laureatów:

I nagrodę – dyplom oraz zaproszenie do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli otrzymała:

mgr. Judyta Rduch, z Wydziału Architektury, Politechniki Krakowskiej za pracę pt. Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych.

 

Wyróżnienia w postaci okolicznościowych dyplomów i nagrody książkowe otrzymali:

Wyróżnienie za pracę analityczno-badawczą otrzymał:

inż. arch. Szymon Jackowski z Politechniki Gdańskiej za pracę pt. Przywracanie różnorodności biologicznej rzek jako szansa na rozwój społeczności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku regionu Delty Wisły w Polsce i regionu Delty Renu w Niderlandach.

Wyróżnienie za pracę uczestnika bez tytułu magistra otrzymała:

Vanessa Stawinoga z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej za pracę pt. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w edukacji jako psychospołeczny aspekt funkcjonowania społeczności szkolnej.

 

I nagrodę specjalną za zwycięstwo w konkursie na projekt okładki otrzymał:

 

Jakub Ludwig student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

 

Z publikacjami i historią projektu można się zapoznać tutaj.