Zapraszam do lektury mojego wywiadu w „Dzienniku Zachodnim”. Rozmawiamy m. in. o umowie społecznej ze związkowcami, środkach z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych bieżących sprawach istotnych dla Śląska.

Korzystając z okazji chciałby podzielić się osobistą refleksją. W naszym biurze czytamy regularnie „Dziennik Zachodni”. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować za lata pracy redaktora naczelnego Marka Twaroga, który wczoraj został zwolniony przez przedstawicieli nowego właściciela.  Dzięki rzetelności, bezstronności i wysokiej etyce zawodowej Pana redaktora Dziennik" był ważnym medium opiniotwórczym dla nas – Ślązaków. Na koniec, chciałem życzyć Panu: odwagi, bezkompromisowości i sukcesów na dalszej drodze zawodowej. 

Jerzy Buzek rozmawiał z redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” Bogusławem Chrabotą i Andrzejem Porawskim, Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich o roli samorządów w czasie pandemii i o ich przyszłych zadaniach w odbudowie kraju.  

Europoseł podkreślał fundamentalną rolę władz lokalnych w zapewnieniu podstawowych usług dla mieszkańców w czasie kryzysu sanitarnego. Choć – jego zdaniem – potencjał samorządów nie został dostatecznie wykorzystany np. w akcji szczepień przeciwko COVID-19.   Były premier wyraził również zaniepokojenie tendencjami centralistycznymi obecnego rządu i konsekwentnym ograniczaniem środków finansowych dla samorządów.  

W chwili obecnej kluczową sprawą jest planowanie najefektywniejszej odbudowy kraju po pandemii przy pomocy środków z UE.

- Ogromną nadzieją dla samorządów jest europejski Fundusz Odbudowy, ponieważ wiąże się on z ogromnymi środkami w najbliższych latach, a samorządy stanowią jedyną drogę do tego, aby te środki zostały wykorzystane sprawnie i z pożytkiem dla obywateli- mówił Jerzy Buzek.

Poseł podkreślał wagę przejrzystości finansowania: jednolite dla całego kraju zasady przyznawania środków europejskich. Merytoryczna jakość projektów i ich potencjał reformatorski i rozwojowy – a nie polityczne afiliacje – muszą być gwarantem uzyskania dofinansowania.

Zdaniem byłego premiera odbudowa i reformy w kierunku zielonej gospodarki, cyfryzacji i powrotu do lokalnych łańcuchów produkcji nie udadzą się bez udziału samorządów i lokalnych społeczności.   

–  Tylko, gdy społeczności gminne, regionalne, lokalne będą czuły prawo własności programów, które realizujemy i będą się czuły odpowiedzialne za te programy, tylko wtedy ta transformacja się uda. Jeżeli odbudowa nie odbędzie się na poziomie lokalnym, to to się po prostu nie uda– podkreślał Jerzy Buzek.  

Jerzy Buzek wraz z Bogdanem Rzońcą wystosowali apel do KE o zmiany w taksonomii umożliwiające inwestycjom gzowym pozyskiwanie pełnego finansowania w UE.  Jest to reakcja na opublikowany w marcu wstępny projekt KE dotyczący technicznych kryteriów kwalifikacji określających technologie zrównoważone środowiskowo. Europosłowie chcą złagodzenia podejście KE. Przekonują, że gaz pomoże państwom członkowskim szybciej wychodzić z węgla i przyspieszy rozwój OZE.

- Po pierwsze - nie mylmy celów z narzędziami. Taksonomia to nigdy nie był cel sam w sobie - to narzędzie służące temu, by osiągnąć prawdziwy cel: sprawiedliwą transformację w stronę gospodarki neutralnej dla klimatu. A w wielu krajach UE ta transformacja nie uda się bez gazu jako paliwa przejściowego - choćby w ciepłownictwie. I po drugie - bądźmy konsekwentni. Nie po to wywalczyliśmy w Parlamencie Europejskim możliwość wspierania w najbliższych latach projektów gazowych ze środków unijnych - w ramach funduszy regionalnych czy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS - by teraz w taksonomii godzić się na zapisy, które w praktyce mogą uniemożliwić prywatne współfinansowanie tych ważnych inwestycji - powiedział Buzek.

Pismo podpisało 80 europosłów z 14 krajów i pięciu grup politycznych. List został skierowany do unijnej komisarz ds. stabilności finansowej Mairead McGuinness i ds. energii Kadri Simson oraz komisarzy ds. handlu Valdisa Dombrovskisa i zielonego ładu Fransa Timmermansa.

Zapraszamy do udziału w

konkursie

na projekt okładki do dwóch publikacji naukowych

pt.:

1.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD WEKTORAMI NA DRODZE DOSKONALENIA WARSZTATU NAUKOWCA.

2. IMPLEMENTACJA IDEI EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU DETERMINANTĄ ZARZĄDZANIA W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

UCZESTNICY: uczniowie i studenci.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC - 19 kwietnia 2021 roku

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 23 kwietnia 2021 r.

NAGRODA: dwie równorzędne pierwsze nagrody dla każdego z dwóch projektów w postaci wiecznego pióra sygnowanego przez prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego.

 

ORGANIZATORZY: Biura prof. Dr hab. Inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego

& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej & PWSZ w Raciborzu,

& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,

organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową pt.: „Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład – Debiut naukowy 2021”

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i studenci.
 2. Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji/monografii naukowych.
 3. Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.
 4. Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej + płyta CD (rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być oprawiane.
 5. Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/
 6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.
 7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Parlamentarne prof. Jerzego Buzka,
  40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Ostateczny termin dostarczenia prac: 19 kwietnia 2020 roku
 9. Oceny prac i podziału nagród dokona jury powołane przez organizatorów.
 10. Ustanawia się dwie równorzędne pierwsze nagrody dla każdego z dwóch projektów,
  a nagroda, to wieczne pióro sygnowane przez prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego.
 11. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej buzek.pl, Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
 13. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.
 14. Organizatorzy:

Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.