Kilka dni temu przedstawiciele państw UE zdecydowali o wykluczeniu finansowania infrastruktury gazowej z FST– polski rząd nie obronił gazu. To bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki. Jednakże, ostateczna decyzja zapadnie w dialogu między Komisją Europejską a Parlamentem, dlatego Jerzy Buzek wraz z komisją ITRE nadal walczy o utrzymanie finansowania gazu.

Były premier przygotował stanowisko negocjacyjne komisji w sprawie FST, które zostało przyjęte przez jej członków w poniedziałek wieczorem.Zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) z 7,5 do co najmniej 44 mld euro na lata 2021-2027 oraz możliwość finansowania z niego inwestycji gazowych - to kluczowe jego elementy.

W wielu krajach, w tym w Polsce, potrzebujemy gazu jako paliwa przejściowego, choćby w ciepłownictwie. Może on pomóc radykalnie obniżyć emisje CO2, a przy tym - znacznie zmniejszyć smog czy zjawisko ubóstwa energetycznego. Kilka dni temu przedstawiciele państw członkowskich przyjęli stanowisko wykluczające finansowanie takiej infrastruktury z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – polski rząd nie obronił, niestety, gazu. To fatalna decyzja - nie ma i nie będzie na to naszej zgody” - powiedział Jerzy Buzek. 

Polska ma szansę otrzymać co najmniej 8 mld euro, stając się największym beneficjentem Funduszu, którego pomysł powołania Jerzy Buzek zgłosił dwa lata temu. Członkowie komisji ITRE poparli również jego propozycję, aby z FST można było pokryć nawet do 75% kosztów danego projektu.

To kluczowe dla regionów czy miast górniczych, którym już dziś często trudno zapewnić swoją część finansowania, tzw. wkłady własne, do projektów unijnych. Chcemy jednocześnie, aby spółki samorządowe także mogły ubiegać się o pieniądze z Funduszu, a nasi samorządowcy byli w pełni włączeni w przygotowanie i wdrażanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. One nie mogą powstawać w zaciszach ministerialnych gabinetów w stolicach - lokalne społeczności, przedsiębiorcy, MŚP, start-upy czy organizacje pozarządowe muszą w tym odgrywać pierwszoplanową rolę” - podkreślił Jerzy Buzek.

Więcej o stanowisku Grupy EPL ten temat możecie Państwo przeczytać tutaj.