Były przewodniczący, Jerzy Buzek, spotkał się w swym brukselskim gabinecie z wiceprezydentem Bytomia, Michałem Biedą, aby omówić potrzeby miasta dotkniętego skutkami eksploatacji górniczej.  

    Jako poseł sprawozdawca Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, były premier nadzoruje planowanie wydatkowania środków na transformacje miejsc najdotkliwiej dotkniętych procesem ‘odchodzenia od węgla’. Tym cenniejsze jest wysłuchanie głosu reprezentującego taki region i zdiagnozowanie konkretnych potrzeb jego mieszkańców.

     Pan wiceprezydent Bieda mówił o potrzebie rewitalizacji Bytomia i zagospodarowania jego terenów pokopalnianych, na których powinny powstać nowe miejsca pracy, tereny pod inwestycje, przestrzenie publiczne i rekreacyjne.  

     Rola samorządów jest kluczowa w planowaniu wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas swych spotkań na Śląsku i Zagłębiu Jerzy Buzek zachęca lokalne społeczności do tworzenia terytorialnych programów sprawiedliwej transformacji. – Aby sięgać po środki z Funduszu, trzeba mieć plan i konkretne projekty wypracowane na miejscu – podkreśla były premier. Były premier zawsze podkreślał, że to Ślązacy powinni decydować o tym czego potrzebuje Śląsk.

Jerzy Buzek był dziś rano gościem red. Marcina Zasady w Radiu Piekary w audycji Rozmowa Dnia. Restrukturyzacja regionu i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) były wiodącymi tematami dyskusji. Były premier  został w tym tygodniu wybrany na posła sprawozdawcę w sprawie FST i to on będzie pilnował z ramienia PE wydatkowania środków z tego funduszu.

Na pytanie czy FST jest przełomowym rozwiązaniem dla miejsc takich jak ‘pogórniczy’ Śląsk, Pan premier przypomniał:

-  Jak proponowałem to rozwiązanie w zeszłym roku w PE to chodziło o to, aby pokazać mieszkańcom takich regionów jak Śląsk i Zagłębie, że są specjalnie pieniądze w budżecie UE, które mają właśnie im pomóc. Są to środki na tworzenie miejsc pracy i rewitalizację dla miejsc takich jak Bytom.

Premier dalej stwierdził, że  FST może być przełomowy dla Śląska z uwagi na to, że jest dedykowany konkretnym regionom.

- Dlatego te pieniądze są znaczące - bo nie są dla wszystkich – podkreślał były premier.

Dodał również, że 7.5 mld euro będzie jedynie ‘zaczynem’, który zostanie pomnożony w inwestycjach. Premier wspomniał o dostępności puli innych środków na transformację energetyczną z Funduszy Norweskich czy Szwajcarskich i o niskooprocentowanych pożyczkach z EBI.

Poproszony o komentarz do informacji o 2 miesięcznym ultimatum na rozpoczęcie realizacji rządowego Programu dla Śląska z roku 2017, jakie premierowi Morawieckiemu przedstawił szef śląsko- dąbrowskiej solidarności stwierdził:

- Górnicy są w stanie zrozumieć, jak się im zaproponuje jasny program.  Ale dobrze, żeby mieli na niego wpływ, żeby to nie był program, który spływa na nas z góry, żeby to był program konsultowany z samorządowcami, businessem, organizacjami pozarządowymi. Musimy również zachować tożsamość naszego regionu. Program dla Śląska powinien powstawać na Śląsku - nie w Warszawie.  

Były premier podkreślał również, że aby móc skorzystać z pieniędzy z FST, Śląsk i Zagłębie będzie musiało przedstawić swój własny terytorialny program sprawiedliwej transformacji z jasno sformułowaną wizją transformacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

- Jeżeli chcemy mieć pomoc z FST musimy mieć przygotowany program, który będzie prowadził do konkretnych celów zw. ze zmniejszeniem emisji. Wtedy będziemy mogli realizować konkretne projekty również dla Bytomia i innych miast. I najlepiej żebyśmy opracowali taki program tutaj na miejscu - musi to być program oddolny i wychodzić z miast, a nad tym powinien czuwać marszałek. Mówię o tym …… mniej więcej od października zeszłego roku. Zachęcam stronę społeczną, aby zabrać się do opracowywania takiego programu.

 Całego wywiadu można wysłuchać, klikając na poniższe linki:

https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-programy-dla-gornictwa-powinny-powstawac-na-slasku-a-nie-w-warszawie-gosc-dnia/ar/c1-14787564

https://www.radiopiekary.pl/2020/02/14/buzek-25-lat-temu-sytuacja-w-naszym-regionie-byla-zdecydowanie-gorsza-niz-teraz/

© Fot. Radio Piekary 

Parlament Europejski poparł dziś w Strasburgu listę 151 unijnych projektów infrastruktury energetycznej i paliwowej, m.in. z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej. Wiele z nich realizowanych jest w Polsce. Ich odrzucenia domagali się Zieloni.

To dobry dzień dla polskich konsumentów, firm i przemysłu, dla przyszłych pewnych i przystępnych cenowo dostaw energii, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zbudowaliśmy,  jako Europejska Partia Ludowa, szeroką koalicję – najpierw na poziomie Komisji Przemysłu, Badań i Energii, a dzisiaj – w głosowaniu plenarnym. Nasze negocjacje z socjalistami i liberałami były trudne, ale owocne. Inwestycje z 4 listy PCI przybliżą nas do ukończenia budowy unijnego wewnętrznego rynku energii i Unii Energetycznej, ale również – do realizacji celów klimatycznych. Dlatego tak ważne było, by Parlament Europejski to poparł” – skomentował Jerzy Buzek.

Opublikowana przez Komisję Europejską 31 października 2019 r. lista zawiera m.in. kilkanaście projektów infrastruktury energetycznej w Polsce – z sektora gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej.

Stawką dzisiaj była możliwość otrzymania pomocy Unii Europejskiej dla takich naszych strategicznych inwestycji jak gazociąg Baltic Pipe z Danii do Polski, budowa pływającego terminala na gaz ciekły LNG w Gdańsku, połączenia gazowe z Litwą i Słowacją, ropociąg Brody-Adamowo czy – rozbudowa wewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Wynik dzisiejszego głosowania to także zielone światło Parlamentu Europejskiego dla ubiegania się przez Polskę o poważne wsparcie finansowe dla tych projektów – bardzo mi na tym zależało. Wykorzystajmy tę szansę – zaapelował Jerzy Buzek.

Projekty PCI – Wspólnego Zainteresowania UE – to transgraniczne projekty infrastruktury energetycznej o strategicznym znaczeniu dla Unii. Korzystają one z licznych udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych czy możliwości otrzymania środków finansowych z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Lista projektów PCI jest aktualizowana co 2 lata.

Jerzy Buzek został dziś wybrany sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w komisji ITRE Parlamentu Europejskiego. Były premier będzie pilnował wydatkowania środków z FST na wsparcie regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki przechodzenia do zielonej gospodarki.

– Wybór koleżanek i kolegów europosłów odbieram jako wyraz dużego zaufania i docenienia moich dotychczasowych działań na rzecz powołania tego Funduszu– skomentował europoseł.

– Dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej leży na stole, przystępujemy zatem do pracy: najpierw w Parlamencie Europejskim, a następnie - do negocjacji z państwami członkowskimi. Nie mamy czasu do stracenia, jeżeli chcemy, by pieniądze bez opóźnień popłynęły od 1 stycznia 2021 r. do naszych regionów, miast, przemysłu, małych i średnich firm czy start-upów – powiedział były premier. Dodał również, że: „muszą to być w całości nowe, dodatkowe środki, nieuszczuplające budżetów innych instrumentów i polityk UE - przede wszystkim polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej”.

– Dla mieszkańców polskich regionów górniczych, przede wszystkim Śląska i Zagłębia, nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu niż sprawiedliwa społecznie transformacja ekonomiczna oraz pozyskanie na to wsparcia i odpowiednich środków z Unii Europejskiej. Cieszę się więc, że będę mógł nad nim pracować” – powiedział Jerzy Buzek.

Fundusz, w wysokości 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027, to kluczowy element programu „Europejski Zielony Ład”. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać m.in. rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje - w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy.