Od 3 do 11 lipca w Warszawie organizowane są wirtualnie spotkania w ramach 93 Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży. W dniu dzisiejszym były przewodniczący Parlamentu Europejskiego dołączył do uczestników, wygłaszając swe przemówienie. Przypomniał m.in. motto UE: In varietate Concordia. Zjednoczeni w różnorodności.

- Możemy je interpretować na wiele sposobów. Osobiście postrzegam je jako źródło wyjątkowości Europy i inspirację  . Motywuje mnie do głębszego zrozumienia różnic, aby się ich nie bać i szukać konsensusu, nad którym pracujemy na przestrzeni dekad w UE. Te różnice muszą być źródłem naszej siły, kiedy budujemy wspólnotę, której jesteśmy i nadal chcemy być częścią – dodał Jerzy Buzek.

Debaty na konferencji z pewnością odzwierciedlają różnorodność poglądów i opinii młodych uczestników i są okazją do nauki umiejętności poszukiwania  kosnsensusu. Co istotniejsze, są wyrazem zaangażowania i współuczestnictwa młodych w budowaniu przyszłości Wspólnoty. Gotowość do dyskusji o przyszłości Europy, daje nadzieję, że dramtyczne doświadczenie pandemii  szczególnie trudne dla młodych   powoli ustępuje miejsca planowaniu "nowej normalności". 

 

Jerzy Buzek uczestniczył 28 edycji gospodarczego kongresu Welconomy w Toruniu. Były premier przedstawiał założenia Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając zarówno szanse jak i wyzwania, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna dla Polski. Podkreślał, że środki finansowe z UE przeznaczone na cele klimatyczne będą impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdził, że to przemył ma utorować naszą drogę ku neutralności klimatycznej w 2050.

Europoseł uczestniczył również w debacie na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W trakcie rozmów podkreślano, że projekty farm wiatrowych na Bałtyku wygenerują zamówienia dla krajowych firm produkujących urządzenia i komponenty dla energetyki offshore. Będą również szansą dla naszych portów w zakresie instalacji i serwisowania elektrowni wiatrowych na morzu.

 

 

Jerzy Buzek prowadził spotkanie w ramach wydarzeń online Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Były przewodniczący rozmawiał z Mariją Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży o Nowym Europejskim Bauhausie i programie Horyzont 2020".

Nowy Europejski Bauhaus jest pomysłem KE na zaangażowanie ludzi kultury, sztuki, nauki i technologii w tworzenie estetycznej, zrównoważonej i włączającej przestrzeni w UE. Projekty mają być zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto, inicjatywa ma wspierać europejski sektor kreatywny dotkliwie dotknięty pandemią. Już 120 europejskich organizacji wyraziło swe zainteresowanie partnerstwem - jak na razie jedynie 3 z Polski. Komisarz zachęcała polskie podmioty do uczestnictwa

Rozmowa dotyczyła również programu wsparcia badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, który w znacznym stopniu sfinansował opracowanie technologii mRNA wykorzystanej m. in. w pierwszej szczepionce firmy Pfizer przeciwko Covid-19. Sukces szczepionki pokazuje wymierne korzyści  z wymiany wyników badań naukowych i transferu technologii na poziomie UE dla wszystkich jej obywateli. 

Stronę projektu Nowy Europejski Bauhaus znajdą Państwo tutaj.