Jerzy Buzek uczestniczył w konferencji: „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”.Uczestnicy z trzech krajów wskazywali wartość współpracy ponadgranicznej w procesie transformacji energetycznej, która wpłynie na życie mieszkańców z przygranicznych terenów górniczych.

Były premier podkreślał, że w celu optymalnego wykorzystania funduszy unijnych na dekarbonizację polski rząd powinien jasno zadeklarować datę zakończenia wydobycia w naszym kraju.

– Platforma współpracy regionów górniczych liczyli 5-10 mln euro. – Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to 100 mld euro, a sam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) liczy 17 mld euro. To, że PGE ma program wychodzenia z węgla to bardzo dobry znak. Wcześniej słyszeliśmy głosy, że węgla mamy na 200 lat. Nie warto składać obietnic bez pokrycia. Dzisiaj PGE ma program odchodzenia od węgla. Chcemy więc sięgnąć po FSR. Wymaga on zadeklarowania, że odchodzimy od węgla. Na własną rękę nie mogą tego zrobić spółka, samorząd. To musi być zawarte w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu – powiedział prof. Buzek.

Co bardzo istotne Jerzy Buzek wskazał, że FST będzie miał charakter cykliczny. Środki na transformację terenów górniczych będą zagwarantowane w kolejnych budżetach unijnych. Jest to dobra wiadomość dla regionów, które nie dostaną środków w obecnej puli FST na lata 2021-2027.

Od 3 do 11 lipca w Warszawie organizowane są wirtualnie spotkania w ramach 93 Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży. W dniu dzisiejszym były przewodniczący Parlamentu Europejskiego dołączył do uczestników, wygłaszając swe przemówienie. Przypomniał m.in. motto UE: In varietate Concordia. Zjednoczeni w różnorodności.

- Możemy je interpretować na wiele sposobów. Osobiście postrzegam je jako źródło wyjątkowości Europy i inspirację  . Motywuje mnie do głębszego zrozumienia różnic, aby się ich nie bać i szukać konsensusu, nad którym pracujemy na przestrzeni dekad w UE. Te różnice muszą być źródłem naszej siły, kiedy budujemy wspólnotę, której jesteśmy i nadal chcemy być częścią – dodał Jerzy Buzek.

Debaty na konferencji z pewnością odzwierciedlają różnorodność poglądów i opinii młodych uczestników i są okazją do nauki umiejętności poszukiwania  kosnsensusu. Co istotniejsze, są wyrazem zaangażowania i współuczestnictwa młodych w budowaniu przyszłości Wspólnoty. Gotowość do dyskusji o przyszłości Europy, daje nadzieję, że dramtyczne doświadczenie pandemii  szczególnie trudne dla młodych   powoli ustępuje miejsca planowaniu "nowej normalności". 

 

Jerzy Buzek uczestniczył 28 edycji gospodarczego kongresu Welconomy w Toruniu. Były premier przedstawiał założenia Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając zarówno szanse jak i wyzwania, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna dla Polski. Podkreślał, że środki finansowe z UE przeznaczone na cele klimatyczne będą impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdził, że to przemył ma utorować naszą drogę ku neutralności klimatycznej w 2050.

Europoseł uczestniczył również w debacie na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W trakcie rozmów podkreślano, że projekty farm wiatrowych na Bałtyku wygenerują zamówienia dla krajowych firm produkujących urządzenia i komponenty dla energetyki offshore. Będą również szansą dla naszych portów w zakresie instalacji i serwisowania elektrowni wiatrowych na morzu.