Jerzy Buzek prowadził spotkanie w ramach wydarzeń online Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Były przewodniczący rozmawiał z Mariją Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży o Nowym Europejskim Bauhausie i programie Horyzont 2020".

Nowy Europejski Bauhaus jest pomysłem KE na zaangażowanie ludzi kultury, sztuki, nauki i technologii w tworzenie estetycznej, zrównoważonej i włączającej przestrzeni w UE. Projekty mają być zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto, inicjatywa ma wspierać europejski sektor kreatywny dotkliwie dotknięty pandemią. Już 120 europejskich organizacji wyraziło swe zainteresowanie partnerstwem - jak na razie jedynie 3 z Polski. Komisarz zachęcała polskie podmioty do uczestnictwa

Rozmowa dotyczyła również programu wsparcia badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, który w znacznym stopniu sfinansował opracowanie technologii mRNA wykorzystanej m. in. w pierwszej szczepionce firmy Pfizer przeciwko Covid-19. Sukces szczepionki pokazuje wymierne korzyści  z wymiany wyników badań naukowych i transferu technologii na poziomie UE dla wszystkich jej obywateli. 

Stronę projektu Nowy Europejski Bauhaus znajdą Państwo tutaj.

 

 Dzięki poprawkom z inicjatywy Jerzego Buzka, Parlament Europejski poparł wczoraj priorytetowe traktowanie badań nad wykorzystaniem węgla koksowego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Największym producentem tego surowca, o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej, jest Polska. 

„Nie byłoby tego sukcesu, gdyby wcześniej nie udało się nam obronić miejsca węgla koksowego na unijnej liście tzw. surowców krytycznych. Dziś widać, jak kluczowe były tamte działania. To doskonała wiadomość dla całego województwa śląskiego, a przede wszystkim - wielka szansa dla naszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i tworzenia w niej nowych, atrakcyjnych, przyszłościowych miejsc pracy” - ocenił Jerzy Buzek.

Fundusz ma wesprzeć badania nad produktami ubocznymi procesu koksowania, które mają ogromny potencjał m.in. w przemyśle chemicznym i w strategicznych łańcuchach dostaw.

„Chodzi na przykład o wytwarzanie koksu igłowego wykorzystywanego w bateriach do samochodów elektrycznych, włókien węglowych czy koksu pakowego stosowanego w półprzewodnikach i panelach słonecznych. W tym sensie Fundusz Badawczy Węgla i Stali może nie tylko wesprzeć proces sprawiedliwej transformacji, ale i - przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i budowy nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska gospodarki” - podkreślił Jerzy Buzek.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Jerzy Buzek walczył 4 lata o realizację swojego pomysłu: zagwarantowania odrębnych środków w budżecie UE dla mieszkańców regionów górniczych, takich jak Śląsk i Zagłębie na przejście do tzw. „zielonej gospodarki”. Dziś pomysł staje się rzeczywistością: głosami europosłów uchwalono porozumienie ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). To ponad 17.5 miliarda euro w latach 2021-2027, z których najwięcej, bo aż 3,5 miliarda, może przypaść Polsce.

Dzięki tym środkom, mieszkańcy regionów takich jak Śląsk, będą mogli liczyć na szerokie i całościowe wsparcie - nie tylko w obszarze rozwoju energii odnawialnej, ale także przedsiębiorczości. Chodzi o tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy - także dla ludzi młodych, nowe inwestycje, walkę ze smogiem, rekultywację terenów pokopalnianych, szkolenia i kursy dla pracowników i osób bezrobotnych czy wspieranie innowacji społecznych, zwiększających jakość i komfort codziennego życia mieszkańców tych regionów.

„Dzisiejsze głosowanie kończy 4-letnią pracę nad powołaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jego pomysł zgłosiliśmy w Parlamencie Europejskim, ale zrodził się on z rozmów ze społecznościami lokalnymi i samorządami - zwłaszcza na Śląsku, gdzie wyzwania transformacji są największe. W sercu tego Funduszu są obywatele. Ci ludzie nie chcą nowych kopalń, smogu, zapadających się od szkód górniczych domów - ale nie chcą też wybierać między ochroną klimatu i pracą. Chcą dobrej przyszłości - dla siebie, swoich dzieci, regionu. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji daje na to szanse - w skali całej Unii Europejskiej to właśnie nasze województwo śląskie ma szansę otrzymać z niego najwięcej pieniędzy” - podkreślił Jerzy Buzek, sprawozdawca rozporządzenia o FST w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).  

Teraz przed nami 2 kluczowe zadania. Po pierwsze - wdrożyć FST w sposób zgodny z planami i oczekiwaniami społeczności lokalnych i regionalnych. I po drugie - pamiętać, że cała transformacja potrwa co najmniej 30 lat. Osobna linia budżetowa, finansująca ten Fundusz, potrzebna będzie więc także w kolejnych 3-4 wieloletnich budżetach Unii. I o to już dziś apeluję” - powiedział Jerzy Buzek.

Rozporządzenie o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wejdzie w życie w dwudziestym dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warunkiem pozyskania przez regiony pieniędzy z Funduszu, będzie przygotowanie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST).  

Komunikat prasowy grupy EPL na ten temat dostępny tutaj.

Jerzy Buzek został zaproszony przez senator Joannę Sekułę i prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego do rozmowy o szansach dla Polski wynikających z Funduszu Odbudowy (FO) i Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Były premier podkreślał, że EZŁ jest długofalowym programem UE, który powstał jeszcze przed pandemią. Ma służyć rozwojowi gospodarki poprzez pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności ukierunkowanych na ograniczenie CO2. W praktyce będzie realizowany poprzez zieloną transformację energetyki, przemysłu, transportu, rolnictwa i budownictwa.

Natomiast Fundusz Odbudowy jest pulą środków finansowych, które mają aktywizować odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii. Polska, jak każdy kraj członkowski, przygotowała plan na wydatkowanie tych środków w formie Krajowego Plan Odbudowy (KPO).

Komentując ostatnie głosowanie w sprawie FO w Sejmie były Premier stwierdził, że wstrzymując się od głosu parlamentarzyści nie negowali Funduszu Odbudowy, ale chcieli zasygnalizować protest wobec rządowego planu wydatkowania środków z Funduszu, który zakłada, że bezzwrotne dotacje mają płynąć do spółek skarbu państwa, podczas gdy zadłużone samorządy mogą liczyć jedynie na pożyczki.

Jerzy Buzek stwierdził, że środki z FO nie powinny służyć finansowaniu obietnic wyborczych. Celem tych funduszy jest uruchomienie inwestycji, które pozwolą na odbudowę gospodarki po pandemii. Fundusz ma również budować odporności gospodarki na przyszłe kryzysy.

Całą rozmowę mogą Państwo zobaczyć tutaj.