Jerzy Buzek przyjął dziś w Parlamencie Europejskim wyjątkowych gości: matki osób niepełnosprawnych skupione w stowarzyszeniu "Bez granic".

Były premier z uwagą wysłuchał ich opowieści o chorych synach i córkach oraz o problemach, z którymi się zmagają, takimi jak ograniczenia finansowe, lokalowe czy administracyjne. Rozmowa dotyczyła także działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz tego, w jaki sposób rodzice chorych wspierają się nawzajem. Premier Buzek wyraził swój podziw dla ich niestrudzonej walki o godne życie dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

Parlament Europejski przyjął dzisiaj większością głosów dyrektywę o prawach autorskich. Po głosowaniu Premier Jerzy Buzek wydał następujące oświadczenie:

„Przeszła ważna dyrektywa o prawach autorskich, którą zdecydowanie popieram. Jest to wynik długiej i owocnej pracy w Parlamencie Europejskim oraz negocjacji z rządami państw członkowskich, które zatwierdziły już to porozumienie.

Jestem gotów bronić zapisów tej dyrektywy, także w dyskusji publicznej, gdyż uważam, że obawy z nią związane są nieuzasadnione, jej zapisy nie zagrażają internautom i wolności wymiany myśli w Internecie, a konieczność uregulowania kwestii praw autorskich w Europie - jest paląca.

Nie wziąłem jednak udziału w głosowaniu ze względu na oczywisty konflikt interesu: sprawa dotyczy również bezpośrednio najbliższej osoby z mojej rodziny.”

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, dyskutowano o smogu. Spotkanie zorganizowały i prowadziły kobiety, nadając panelowi tytuł  „Kobiety dają radę smogowi”. Dyskusje moderowała Aleksandra Klich z Gazety Wyborczej, a do panelu zaproszone zostały: Grażyna Wolszczak – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, która w styczniu tego roku wygrała głośną sprawę ze Skarbem Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem, Marta Fox – poetka, powieściopisarka, eseistka, autorka głośnego widowiska ekologicznego „Smog nas zje” i Judyta Mojżesz-Zimończyk – kierownik działu marketingu i public relations rybnickiej spółki INIS.

W dyskusji udział wzięli Premier Jerzy Buzek i Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, którzy przedstawili swoje punkty widzenia – z pozycji Parlamentu Europejskiego i z pozycji Magistratu. Obaj Panowie wskazali na konieczność rozwiązań systemowych, nawet drastycznych, podzielając pogląd panelistek i obecnych na sali kobiet zabierających głos w dyskusji.

Premier Jerzy Buzek jako Patron Honorowy pogratulował organizatorom projektu i opowiedział uczestnikom o programach UE skierowanych do młodzieży, a szczególnie o wartościach płynących z ERASMUS-a.

Międzynarodowy Językowy  Test  Realioznawczy  stanowi kontynuację działań  językowo-kulturowych w przestrzeni międzynarodowej, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Premier współpracuje z wodzisławskim PODN-em od 2011 roku, zapraszając laureatów i opiekunów na wizyty studyjne do Parlamentu Europejskie-go.

W różnych edycjach  konkursowych, rywalizowała ze sobą młodzież z 20 krajów. Przyjeżdżali uczniowie i nauczyciele z ciągle dla nas egzotycznych państw, takich jak: Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan, ale również z  krajów bliższego sąsiedztwa: z Bułgarii,  Słowacji, Niemiec, Czarnogóry czy Słowenii. W bieżącej edycji konkursowej wzięli udział uczniowie z terenu województwa śląskiego i z 5. sąsiednich krajów europejskich: z Węgier, Czech, Litwy, Niemiec i Austrii.