9 maja 1950r. Robert Shuman przedstawił nowatorski plan współpracy politycznej, który dał początek idei Unii Europejskiej. W ramach tegorocznych obchodów tego wydarzenia premier Jerzy Buzek miał zaszczyt uczestniczyć w XXI Gali organizowanej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Chorzowską Delegaturą RIG w Katowicach nagrodziła statuetkami Perły Europy osoby i instytucje promujące ideę jedności europejskiej oraz wdrażające innowacje, a także projekty jednostek Unii Europejskiej. Wręczono również Złote Laury Umiejętności i Kompetencji Chorzowskiej Delegatury RIG w Katowicach.

W tym roku statuetki trafiły do prof. dr hab. Andrzeja Klasika i byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhoffa oraz do dwóch firm: Tramwajów Śląskich S.A. i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.Złote Laury otrzymali: Mariusz Kściuczyk, prezes zarządu A.D.M. Sp. z o.o. w Chorzowie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie, Katarzyna Durma, dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Chorzowie oraz Kompleks Sztygarka.

Przedsiębiorcy są najlepszymi adwokatami i ambasadorami idei integracji europejskiej przedstawionej przez Roberta Shumana.

Przegląd Filmowy Kino na Granicy/Kino na Hranici zrodził się w środowisku Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z płynącej z serca potrzeby poznawania kultury sąsiadów zza rzeki, stąd w tym miejscu i z tego tytułu, organizatorzy postanowili przeprowadzić w Cieszynie "Bilans 30-lecia w Europie Środkowej".

Do debaty zaproszono byłych premierów i dyplomatów wysokiego szczebla z państw grupy V4. W dyskusji wzięła udział Iveta Radičová ze Słowacji, Premier Jerzy Buzek, Ambasador György VARGA z Węgier i Jan URBAN z Czech. Moderator Jacek Żakowski, przedstawiając aspekt niedoskonałości systemowych i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a efektami transformacji, przed wszystkim pytał dyskutantów „co poszło nie tak?”.

Do specyficznych tradycji o charakterze religijno-ludowym należy błagalna procesja konna w drugi dzień świąt wielkanocnych. Na przedzie jeden z młodzieńców wiezie krzyż procesyjny, potem gospodarze z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego i krzyżem z czerwoną stułą. Dalej orkiestra, ksiądz na koniu w komży i nieszporniku potem gospodarze Procesja jedzie przez wioskę do kościółka Św. Krzyża. Tam odbywa się błagalne nabożeństwo. Po nabożeństwie, procesja, daleką drogą przez pola wraca do kościoła parafialnego. Na pewnym odcinku drogi polnej odbywa się wyścig konny młodzieńców. Po procesji uczestnicy i mieszkańcy spotkali się na stadionie na tradycyjnym festynie i tamże Premier Jerzy Buzek wręczał podarunki które przygotowali gospodarze gminy z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem.

„Zwiększmy rolę samorządów i energetyki prosumenckiej w walce ze smogiem” to wyzwanie dla samorządów określone w programie „Czyste Powietrze” wybrzmiało podczas konferencji w ramach której w Ustroniu spotkali się samorządowcy z woj. śląskiego. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ustroń Przemysławem Korczem i Przewodniczącym Rady Miasta Ustronia Marcinem Janikiem.