Jerzy Buzek rozmawiał z redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” Bogusławem Chrabotą i Andrzejem Porawskim, Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich o roli samorządów w czasie pandemii i o ich przyszłych zadaniach w odbudowie kraju.  

Europoseł podkreślał fundamentalną rolę władz lokalnych w zapewnieniu podstawowych usług dla mieszkańców w czasie kryzysu sanitarnego. Choć – jego zdaniem – potencjał samorządów nie został dostatecznie wykorzystany np. w akcji szczepień przeciwko COVID-19.   Były premier wyraził również zaniepokojenie tendencjami centralistycznymi obecnego rządu i konsekwentnym ograniczaniem środków finansowych dla samorządów.  

W chwili obecnej kluczową sprawą jest planowanie najefektywniejszej odbudowy kraju po pandemii przy pomocy środków z UE.

- Ogromną nadzieją dla samorządów jest europejski Fundusz Odbudowy, ponieważ wiąże się on z ogromnymi środkami w najbliższych latach, a samorządy stanowią jedyną drogę do tego, aby te środki zostały wykorzystane sprawnie i z pożytkiem dla obywateli- mówił Jerzy Buzek.

Poseł podkreślał wagę przejrzystości finansowania: jednolite dla całego kraju zasady przyznawania środków europejskich. Merytoryczna jakość projektów i ich potencjał reformatorski i rozwojowy – a nie polityczne afiliacje – muszą być gwarantem uzyskania dofinansowania.

Zdaniem byłego premiera odbudowa i reformy w kierunku zielonej gospodarki, cyfryzacji i powrotu do lokalnych łańcuchów produkcji nie udadzą się bez udziału samorządów i lokalnych społeczności.   

–  Tylko, gdy społeczności gminne, regionalne, lokalne będą czuły prawo własności programów, które realizujemy i będą się czuły odpowiedzialne za te programy, tylko wtedy ta transformacja się uda. Jeżeli odbudowa nie odbędzie się na poziomie lokalnym, to to się po prostu nie uda– podkreślał Jerzy Buzek.