Jerzy Buzek apeluje do KE o utrzymanie strategicznego wsparcia dla węgla koksowego, a tym samym produkcji stali w UE. Były premier złożył 14 lutego interpelację, w której zabiega o:

  • utrzymanie węgla koksowego na liście surowców krytycznych UE.
  • wyłączenie węgla koksowego spod nowego unijnego rozporządzenia metanowego.

- W kwietniu 2022 r. Unia Europejska nałożyła embargo na rosyjski węgiel, w tym węgiel koksowy – jeden z surowców krytycznych dla UE i składnik niezbędny do produkcji stali. Rosja była trzecim co do wielkości eksporterem węgla koksowego do UE. Ponadto Rosja była drugim, a Ukraina trzecim co do wielkości źródłem importu stali do UE. W rezultacie europejski przemysł stalowy musi wypełnić znaczącą lukę, aby utrzymać produkcję i zaspokoić popyt w czasach gwałtownie rosnących cen energii w Europie - napisał Jerzy Buzek.

Dlaczego utrzymanie węgla koksowego na liście surowców krytycznych jest ważne dla Polski?

Lista tzw. surowców krytycznych jest publikowanym co trzy lata wykazem kluczowych surowców dla rozwoju gospodarczego i technologicznego UE.  Węgiel koksowy, którego największym producentem w UE jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) został utrzymany na ostatniej liście z 2020 r.  

Jerzy Buzek po raz kolejny walczy o jego utrzymanie, ponieważ jest on krytyczny dla produkcji stali: Bez węgla koksowego nie powstaną wiatraki na morzu ani na lądzie, a realizacja Zielonego Ładu będzie trudna.  

Dlaczego rozporządzenie ws. o redukcji emisji metanu jest ważne dla Polski?

W marcu 2023 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem dyrektywy określającej dopuszczalny poziom emisji metanu z kopalń węgla. Dotychczas koszty społeczne i środowiskowe emisji metanu nie były ujmowane ani w polskim systemie opłat za korzystanie ze środowiska, ani w unijnym mechanizmie wyceny emisji EU ETS. Projekt rozporządzenia UE ma to zmienić. Były premier apeluje o wyłącznie węgla koksowego z planowanych opłat z uwagi na jego rolę w realizacji transformacji energetycznej.

Więcej na ten temat:

http://www.buzek.pl/index.php/aktualnosci/162-wegiel-koksowy-utrzymany-na-liscie-surowcow-strategicznych-unii-europejskiej-sukces-lobbingu-jerzego-buzka-w-komisji

https://www.buzek.pl/index.php/aktualnosci/255-jerzy-buzek-interweniuje-w-sprawie-wegla-koksowego