Jerzy Buzek złożył dziś interpelację w sprawie obciążenia producentów węgla koksowego tzw. zwaną opłatą solidarnościową.

Komisja Europejska przedstawiła rozporządzenie ws. nadzwyczajnej interwencji w celu rozwiązania problemu dramatycznych wzrostów cen energii w Unii Europejskiej.

Jednym z zaproponowanych działań jest opłata solidarnościowa od nadwyżek zysków w sektorach ropy naftowej, rafinerii, gazu i węgla. Opodatkowanie sektora węgla koksującego będzie miało wpływ na wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Tydzień zaczynam interwencją w KE ws. węgla koksowego. W interpelacji zabiegam, by produkcji tego surowca krytycznego UE, niezbędnego m. in. w hutnictwie, nie obciążała opłata solidarnościowa, zaproponowana przez Panią von der Leyen w środę. Sprawa kluczowa dla Śląska i JSW - podkreślał poseł.

W treści listu Jerzy Buzek pyta m. in., czy zdaniem Komisji, uwzględnienie węgla koksowego w rozporządzeniu nie stoi w sprzeczności z założeniami planu działania ws. surowców krytycznych z trzeciego września 2020 roku. Poseł walczył o umieszczenie węgla kokosowego na tej liście, gdyż Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym jego producentem. Obecnie  zaspokaja prawie 20% rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa. W krajach UE złoża węgla koksowego są już na wyczerpaniu.

Aby wypełnić ambitną strategię RePowerEU tj. zwiększenia udziału energii odnawialnej w UE do 45% w 2030, Europa potrzebuje stali do budowy elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych.  Dlatego nakładanie dodatkowych finansowych obciążeń na producentów jednego z jej surowców wydaje się niezgodne z celami Unii.