W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się debata, w której próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska musi być krajem smogu? 

Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Danuty Jazłowieckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz posła na Sejm RP, Tomasza Kostusia.

Podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, Premier Jerzy Buzek powiedział między innymi: „W każdym miejscu Polski, w każdym miejscu Europy przyczyny są różne - na zachodzie Europy głównym źródłem emisji jest transport, w naszej części - rozproszone ogrzewanie”. Podczas debaty wypowiadali się mieszkańcy Opolszczyzny, a w tym gremium byli także obecni naukowcy, samorządowcy jak i obywatele, którym smog zatruwa życie. Problemu smogu nie uda się rozwiązać natychmiast, ale ważnym elementem walki z tym problemem społecznym jest zadbanie o wzrost świadomości społecznej, a temu aspektowi ta debata na pewno się przysłużyła.