Jerzy Buzek został zaproszony do udziału w konferencji 25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było… zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.  Wydarzenie było elementem obchodów jubileuszu 25-lecia wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W spotkaniu oprócz byłego premiera wzięli udział m.in. były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 Jerzy Buzek wymieniał poglądy i refleksje z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w debacie moderowanej przez Ambasadora Tadeusza Diema. Politycy opowiedzieli o procesie wstępowania Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz dyskutowali o współczesnych wyzwaniach dla państw NATO związanych z agresją Rosji na Ukrainę.

 Zaszczyt wprowadzenia Polski do NATO

 Przypomnijmy, że 25 lat temu jako premier ówczesnego rządu, Jerzy Buzek dostąpił  ogromnego honoru wprowadzenia naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 roku minister spraw zagraniczny prof. Bronisław Geremek przekazał sekretarz stanu USA MadeleineAlbright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.Wraz wejściem Polski do NATO, rząd Jerzego Buzka zwieńczył sukcesem lata wysiłków podejmowanych przez kolejne gabinety, prezydentów i korpus dyplomatyczny demokratycznej Rzeczpospolitej od roku 1989.

 Wspólny sukces „ponad podziałami”

– Nikt nie miał wątpliwości w krajach Zachodu w jaką stronę zmierza Polska. Było jasne, że wszyscy chcemy do NATO. Po wciągnięciu na maszt w kwaterze głównej w Brukseli polskiej flagi wracałem szybko do kraju, gdzie zaprosiłem przed kamery wszystkich poprzednich siedmioro premierów. Byliśmy wewnętrznie bardzo przejęci, ale także uśmiechnięci. Wiedzieliśmy, że to jest czas przełomu – wspominał ten dzień Jerzy Buzek.

 2% PKB na zbrojenia

 Rząd Premiera Jerzego Buzka wprowadził również wymóg minimalnych wydatków na obronność. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 wprowadzała zasadę wydatków na siły zbrojne w wysokości nie mniejszej niż 1,95 proc. PKB. Był to niezwykle istotny element budowania wiarygodności naszego kraju w strukturach Sojuszu.

 

Pierwszy krok w drodze do Unii

 Wypełnienie warunków związanych z wstąpieniem do NATO otworzyło Polsce drzwi do innych instytucji, i z pewnością stanowiło fundament do starań o członkostwo w EU.

Fot. Uniwersytet Warszawski