Jestem Ślązakiem. I nigdy nie zapominam, że to mieszkańcy tej ziemi obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem w postaci mandatu posła w Parlamencie Europejskim. Poniżej przedstawione są obszary, w których wspieram nasz region.

 

Jestem Ślązakiem. I nigdy nie zapominam, że to mieszkańcy tej ziemi obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem w postaci mandatu posła w Parlamencie Europejskim. Poniżej przedstawione są obszary, w których wspieram nasz region.

 

Wsparcie terenów górniczych i walka ze smogiem.

1gornicyUruchomiłem Platformę Wsparcia Regionów Górniczych i zainicjowałem utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej dla Regionów Górniczych z budżetem co najmniej 5 mld euro. Udało się dzięki wparciu wiceprzewodniczącego KE, Marosa Sefcowica, który odpowiada za Unię Energetyczną

Wszyscy marzymy o czystym i nowoczesnym Śląsku, który wykorzystuje swój przemysłowy potencjał. Wiemy, że musi się zmienić, ale ta transformacja musi być sprawiedliwa i nie może odbywać się kosztem ludzi. Ideą moich działań jest zapewnienie finansowania projektów, które poprawią jakość życia mieszkańców regionów górniczych dotkniętych restrukturyzacją. Chcemy, aby stare kopalnie i inne poprzemysłowe obszary zostały przekształcone w tereny inwestycyjne generujące nowe miejsca pracy, które zatrzymają młodych ludzi na Śląsku. Chcemy, aby powstały parki i tereny rekreacyjne w miejsce opuszczonych terenów poprzemysłowych. Finansowanie może także uruchomić projekty ukierunkowane na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem na Śląsku.

Skutecznie zabiegałem o utrzymanie węgla koksującego na liście 27 surowców o strategicznym znaczeniu dla Unii. Strategiczny status surowca umożliwia szeroki dostęp do finansowania UE dla jego producentów. Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wkrótce jedynym w UE producentem tego surowca - niezbędnego dla przemysłu stalowego i powiązanych z nim sektorów gospodarki.

Wsparcie nauki i badań w regionie.

3brodaJestem jednym z pomysłodawców Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach i Zabrzu ( http://www.cctw.gig.eu )sfinansowanego ze środków UE.

Zainicjowałem powstanie Węzła Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Obejmuje on Politechnikę i Uniwersytet Śląski, Politechnikę Częstochowską, spółki węglowe, jaworzniański Tauron czy raciborskie Rafako.

7. Program Ramowy Badań, Innowacji i Nowych Technologii UE. Odpowiadając w PE za 7. Program ramowy sformułowałem strategię rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych środowiskowo technologii – także dla Śląska. Na ten cel zapewniliśmy 54 mld €. Blisko 5% tego budżetu przeznaczyliśmy na rozwój m.in. czystych technologii węglowych.

Uczestniczyłem w przygotowaniach kolejnego, 8. Programu Ramowego Unii Europejskiej, „Horyzont 2020”(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) z którego 6,5 mld € przeznaczyliśmy na rozwój nowych technologii energetycznych – w tym 1 mld na czyste technologie wykorzystywania węgla.

Wraz z Państwową Wyższą Szkołą w Raciborzu od lat organizuję konkurs na „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój”, w którym studenci i młodzi naukowcy mogą zadebiutować ze swymi innowacyjnymi koncepcjami. Zwycięskie pomysły trafiają do publikacji naukowej a ich autorzy mają możliwość przedstawienia swych badań na międzynarodowej.

Wsparcie śląskich firm i przedsiębiorców.

5.euroMam stały kontakt z przedsiębiorcami prowadzącymi firmy na Śląsku. Jest to możliwe dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, czy też firmami Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych stref gospodarczych. Jestem również honorowym członkiem Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach ( (https://ekmsp.eu/)

Co roku osobiście zapraszam przywódców UE i przedstawicieli biznesu, aby tutaj w sercu Śląska debatować o gospodarce i szukać rozwiązań dla lokalnych problemów w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (http://www.eecpoland.eu/pl/). Jestem jednym z pomysłodawców i Honorowym Przewodniczącym Rady Patronackiej EKG. Naszym celem jest integracja europejskich przedsiębiorców, oraz promocja Katowic i Górnego Śląska w całej Europie. Szczególnie kibicuję młodym przedsiębiorcom, którzy spotykają się na European Start Up Days (http://www.estartupdays.eu/pl/) organizowanych w ramach EKG.

W mojej Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) przygotowaliśmy Europejski Fundusz Obronny (EFO) z budżetem 13 miliardów euro. To pierwszy taki program dla przemysłu obronnego w historii Unii. W negocjacjach, którym przewodniczyłem udało się zapewnić m.in. preferencje dla firm o średniej kapitalizacji, zatrudniających do 3 tysięcy osób – bo to ich jest najwięcej w naszym przemyśle obronnym! Udzielane będą też specjalne zachęty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że nasze przedsiębiorstwa wydatnie skorzystają z Funduszu, co z kolei przyczyni się do rozwoju i tworzenia miejsc pracy w śląskich miastach.

Konkurencyjne MŚP. W ramach programu COSME, 2,3 mld € na rozwój unijnych MŚP. W „Horyzoncie 2020” na ten cel przeznaczone jest dodatkowo 600 mln €.

Galeria zdjęć Moja Praca dla Śląska

Wsparcie budowy nowoczesnego regionu.

4silesiaJuż wkrótce m in. w Zabrzu, Częstochowie, Kaletach, Raciborzu będziemy mogli korzystać z szybkiego oraz bezpłatnego Internetu w urzędach, szpitalach, parkach i innych miejscach publicznych. Te śląskie gminy dostały 15 tys. euro na budowę kolejnych hotspotów w ramach programu WiFi4EU, który negocjowałem z ramienia PE.

3,5 mld € dla regionu. Przewodnicząc Parlamentowi Europejskiemu, skutecznie zabiegałem o wejście w życie Traktatu z Lizbony. Zwiększył on rolę PE w tworzeniu budżetu UE. A PE od zawsze jest zwolennikiem dużego budżetu unijnego, hojnego dla nowych państw członkowskich i ich regionów. W efekcie - w ramach Regionalnego PO - Województwo Śląskie otrzyma do 2020 r. ponad 3,5 mld €!

Galeria zdjęć Moja Praca Dla Śląska

Wsparcie kultury i turystyki regionu.

2koraleMarzę, aby turyści z całego świata odwiedzali Śląsk. Dlatego też, z ogromną radością zorganizowaliśmy w Brukseli wystawę: „Tarnowskie Góry. Dzieło natury i sztuka człowieka”, promującą wpisanie tarnogórskiego kompleksu zabytkowych obiektów górniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 r. Jestem dumny, że właśnie to miejsce jako pierwsze z naszego regionu znalazło się na tej zaszczytnej liście.

W 2019 r. zorganizowałem konkurs: „Stop! Smog”. Na moje zaproszenie odpowiedzieli liczni artyści ze Śląska i całej Polski, przedstawiając w swoich pracach obawy dotyczące smogu i apelując o działania na rzecz czystszego powietrza. Wystawa najlepszych prac konkursowych, którą zaprezentowałem w Brukseli przyciągnęła tłumy.

Rocznica odzyskania niepodległości Polski zbiegła się z rocznicą uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce. Stąd też powstał pomysł, aby uczcić niezwykłe Ślązaczki, które nie trafiły na karty historii, ale są bohaterkami w waszych rodzinach. Poprosiliśmy o nadsyłanie tych niezwykłych historii. W ten sposób powstał album: ”(Nie)zwykłe Kobiety - niezwykłe historie. Kobiety Śląska" na 100-lecie niepodległości.” Autorzy 10 najbardziej wzruszających opowieści zostali zaproszeni na 5-dniowy wyjazd do Brukseli i Amsterdamu

Wsparcie młodzieży w regionie.

6.schodyZainicjowałem Letnią Szkołę Liderów skierowaną do młodzieży i studentów ze Śląska. Chcemy kształtować umiejętności i cechy przywódcze młodych ludzi jak również budować podwaliny społeczeństwa obywatelskiego.

Pod moim patronatem Fundacja „Alchemia Sportu” popularyzuje sport młodzieżowy w województwie Śląskim dzięki m.in. „Akademii Piłkarskiej”, „Akademii Siatkarskiej”, „Akademii Lekkoatletycznej”.

Organizowałem liczne seminaria dla młodzieży. Np. cykle spotkań „Polak-Europejczyk?”, „Zmiany klimatyczne na Ziemi” oraz konkursy „Autorytet z uśmiechem”, „Kreatywna pocztówka do Brukseli” i „Kręci mnie zdrowie”.

Wraz Fundacją „Twój Everest” organizuję konkurs prac plastyczny: „Unijny Everest” dla uczniów ZSO nr 14 w Zabrzu. Co roku gościmy laureatów w Brukseli.

Wsparcie seniorów w regionie.

7.babDbałość o komfort życia ludzi w moim wieku jest dla mnie ogromnie ważna. Dlatego też, od wielu lat jestem zaangażowany w spotkania z aktywnymi seniorami w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Śląsku. Moja Komisja ITRE uruchomiła inicjatywy ukierunkowane na zapobieganie cyfrowego wykluczania seniorów. Pracujemy także nad rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia, które - bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych - mają nam pomagać zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia i pomagać w prowadzeniu zdrowego tryb życia”.

Zorganizowałem konkurs „Harce i łamańce- mój czas z wnukami". Miał on zachęcić śląskie babcie, dziadków oraz ich wnuki, do odkrywania piękna i radości we wspólnie spędzanym czasie, a także do wzmacniania mostów, które łączą te dwa pokolenia. Przecież tak wiele możemy się od siebie nauczyć. Uczestnicy konkursu zarejestrowali wspólne chwile przy wykorzystaniu nowych technologii, a autorka zwycięskiego filmu odwiedziła mnie w Brukseli.