W trakcie czwartej kadencji prof. Jerzy Buzek jest członkiem dwóch komisji parlamentarnych:

 

Swoje działania w poszczególnych obszarach prezentuję poniżej:

W trakcie czwartej kadencji prof. Jerzy Buzek jest członkiem dwóch komisji parlamentarnych:

 

Swoje działania w poszczególnych obszarach prezentuję poniżej:

Wsparcie dla regionów górniczych

kopalnie

kwiecień 2015

Komisarz ds. Energii i Klimatu, Miguel Arias Cañete, krótko po objęciu swojej funkcji przyjeżdża, na moje zaproszenie, na Śląsk. Pokazuję mu dlaczego takie właśnie regiony potrzebują specjalnego unijnego Funduszu wsparcia.

listopad 2016

Komisarz Cañete przedstawia Pakiet regulacji „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Prowadzę negocjacje PE z państwami UE nad całym Pakietem. Jego istotna część to inicjatywa Regionów Górniczych w Transformacji.

maj 2017

Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič, przyjeżdża do mnie na Śląsk. Ogłaszamy powołanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych UE. Na spotkaniu M. Šefčoviča z Sejmikiem Województwa Śląskiego zaczynamy konsultacje w tej sprawie. 

maj 2017

Organizuję wizytę posłów komisji ITRE w Województwie Śląskim - m.in. odwiedzamy Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu. To kolejny krok w budowaniu poparcia PE dla idei pomocy regionom górniczym. 

wrzesień 2017

Skutecznie interweniuję w KE, by utrzymać na unijnej liście surowców o strategicznym znaczeniu - niezbędnego w produkcji stali - węgla koksującego. Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wkrótce jedynym jego producentem w UE.

listopad 2017

W sali plenarnej Parlamentu Europejskiego organizuję z komisarzem Cañete konferencję nt. transformacji energetycznej. Zapraszam na nią Prezydenta Katowic - w Brukseli prezentuje on skalę wyzwań i potrzeb całego regionu.

grudzień 2017

W Strasburgu inaugurujemy Platformę Wsparcia Regionów Górniczych. Na jej prace, dzięki moim poprawkom do budżetów UE na lata 2018 i 2019, jest kilka milionów euro. Taką samą poprawkę zgłaszam do budżetu na rok 2020.

luty 2018

Przygotowuję stanowisko komisji ITRE nt. priorytetów nowego wieloletniego budżetu UE. Proponuję w nim specjalny Fundusz dla regionów górniczych: na innowacje społeczne, walkę ze smogiem, rewitalizację miast, inwestycje na terenach pokopalnianych, rozwój nowoczesnego przemysłu.

maj 2018 

Do Katowic, z mojej inicjatywy, ponownie przyjeżdża komisarz Cañete – z przedstawicielami rządu, przemysłu, branży energetycznej i związków zawodowych, samorządowcami i ekspertami omawiamy listę projektów z Województwa Śląskiego do realizacji w ramach nowego Funduszu.

czerwiec 2018

Kończę negocjacje z krajami UE ws. nowej dyrektywy OZE. Zapisujemy w niej obowiązek unijnego wsparcia - w tym finansowego - regionów górniczych w rozwijaniu energetyki opartej na odnawialnych źródłach.

wrzesień 2018

Przygotowuję stanowisko komisji ITRE na szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach. Apelujemy o dodatkowe finasowanie regionów górniczych - to ważny sygnał, również w kontekście prac nad wieloletnim budżetem UE.

październik 2018 

Komisja ITRE przyjmuje, dużą większością, stanowisko mojego autorstwa nt. propozycji wieloletniego budżetu UE. Domagamy się dodatkowych co najmniej 5 mld euro na nowy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (FSTE) dla regionów górniczych.

listopad 2018

Udało się! Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym popiera mój wniosek o powołanie Funduszu FSTE. Wzywamy KE i państwa UE do pilnego działania.  

listopad 2018

W Parlamencie Europejskim organizuję - w ramach Europejskiego Forum Energetycznego, któremu przewodniczę - debatę o regionach górniczych. Przekonujemy m.in. przedstawicieli krajów UE do poparcia Funduszu FSTE.

grudzień 2018

Kończę negocjacje z państwami UE ws. regulacji reformujących unijny rynek prądu. Podkreślamy w nich znaczenie wsparcia regionów górniczych, w tym przez dostęp do programów i funduszy, w procesie sprawiedliwej społecznie transformacji. 

kwiecień 2019

W Brukseli otwieramy Sekretariat Platformy Wsparcia Regionów Górniczych. Środki na to są m.in. dzięki moim poprawkom do budżetów UE na lata 2018 i 2019. Sekretariat pomoże regionom w przygotowywaniu projektów pod finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

Innowacje społeczne, nauka, nowe technologie, klimat

innowacje

grudzień 2014

Reprezentuję PE na szczycie klimatycznym COP20 w Limie, a w 2015 - na COP21 w Paryżu. W 2018 jestem na COP24 w Katowicach - jako autor stanowiska komisji ITRE na ten szczyt. Podkreślam wagę dialogu z przemysłem.

czerwiec 2015

Co roku w czerwcu pod moim patronatem odbywa się w Brukseli Tydzień Zrównoważonej Energii. W jego trakcie wręczam nagrody autorom najbardziej „zielonego” projektu w kategoriach: biznes, sektor publiczny i konsumenci.

grudzień 2016

PE przyjmuje mój raport o uproszczeniu zasad przyznawania grantów z Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE. Co roku wspiera on kwotą ok. 50 mln euro firmy czy uczelnie rozwijające technologie niskoemisyjne, poprawiające stan środowiska i bezpieczeństwo pracy w przemysłach węglowym i stalowym.

luty 2017

Zostaję sprawozdawcą ws. innowacji w energetyce. W Województwie Śląskim temat ważny dla walki ze smogiem i prac Centrum Czystych Technologii Węglowych. PE przyjmuje mój raport ogromną większością w styczniu 2018.

czerwiec 2018

Kończę półroczne negocjacje PE i państw UE o dyrektywach ws. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Są w niej dobre zapisy o rozwoju ciepłownictwa czy wspieraniu prosumentów - istotne dla eliminacji smogu w miastach i na obszarach wiejskich!

listopad 2018

PE przyjmuje swoje stanowisko ws. programu wsparcia UE dla nauki i badań - „Horyzont Europa”. Dzięki m.in moim poprawkom znacząco zwiększamy budżet na udział w programie uczelni, przemysłu i MŚP z krajów takich jak Polska.

marzec 2019

Już po 3 miesiącach negocjacji, którym przewodniczę, PE i państwom UE udaje się porozumieć ws. „Horyzontu Europa”. Dzięki temu pieniądze z niego dla naukowców czy firm, w tym z Polski, powinny popłynąć bez opóźnień.

Bezpieczeństwo energetyczne

bezpieczenstwo energetyczne

październik 2015

Inicjuję w PE debatę plenarną o budowie Nord Stream 2 (NS2) – gazociąg ten zagraża bezpieczeństwu Polski. Wysyłamy jasny sygnał do Komisarza ds. Energii i Klimatu UE, Miguela Ariasa Cañete: PE jest przeciw NS2.

 

styczeń 2016

EurActiv ogłasza listę osób o „największym wpływie na kształt Unii Energetycznej”. Zajmuję 3. miejsce - po wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Marošu Šefčoviču i kanclerz Niemiec, Angeli Merkel.

 

marzec 2016

Zostaję sprawozdawcą istotnego dla Polski rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Do października przygotowuję stanowisko PE w tej sprawie.

 

kwiecień 2016

Organizuję w PE wysłuchanie o Nord Stream 2, z udziałem przedstawiciela budującego go konsorcjum. Wskazuję zagrożenia, jakie niesie z sobą NS2.

 

listopad – grudzień 2016

Prowadzę negocjacje PE i państw UE ws. międzyrządowych umów energetycznych - kluczowych dla przejrzystości kontraktów gazowych i uczciwych cen energii.

 

grudzień 2016

W Komisji Europejskiej inauguruję 1. Dzień Energii Europy Środkowej.

 

luty 2017

Jako sprawozdawca i szef zespołu negocjacyjnego PE zaczynam trudne rozmowy z krajami UE o rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa dostaw gazu.

 

marzec 2017

Kończę negocjacje PE i państw UE w sprawie rozporządzenia o etykietowaniu energetycznym. Pomoże nam obniżać zużycie energii i rachunki za prąd.

 

kwiecień 2017

Sukces – udaje mi się uzgodnić rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu! Kraje UE zobowiązane są do pomagania sobie nawzajem – w razie kryzysu w żadnym domu czy szpitalu w UE nie zabraknie już zimą ogrzewania.

 

listopad 2017

KE proponuje rewizję dyrektywy gazowej – to odpowiedź na nasze apele o prawne uregulowanie kwestii NS2. Zostaję sprawozdawcą tej dyrektywy w PE.

 

styczeń 2018

Otwieram w Brukseli, z wiceprzewodniczącym KE M. Šefčovičem, Centrum Walki z Ubóstwem Energetycznym - w Polsce dotyka ono ok. 4,5 mln osób. Nikt nie powinien wybierać między ciepłym kaloryferem a jedzeniem czy lekami.

 

marzec 2018

Moje propozycje w sprawie dyrektywy gazowej przyjęte w PE ogromną większością. Cel jest jasny: jeśli NS2 miałby w ogóle powstać, to tylko w zgodzie z przepisami UE.

 

luty 2019

Udało się - kończę bardzo trudne negocjacje z państwami UE nt. dyrektywy gazowej! Wygrywa europejska solidarność - wszystkie gazociągi importowe, w tym Nord Stream 2, objęte będą przepisami unijnego prawa na terenie całej UE.

 

kwiecień 2019

Parlament Europejski dużą większością głosów zatwierdza - wynegocjowaną  przeze mnie - dyrektywę gazową. To koniec ery zewnętrznych monopolistów, którzy latami nadużywali swojej pozycji rynkowej kosztem naszych obywateli.

 

LNG - import ciekłego gazu

gaz

maj 2015

W Brukseli, z mojej inicjatywy, odbywa się „Okrągły Stół UE-USA” – pierwsza tura rozmów na temat importu amerykańskiego gazu LNG.

listopad 2015

W Waszyngtonie, z ramienia PE, prowadzę drugą turę rozmów. Przekonuję Amerykanów, że dostawy ich energii poprawią sytuację Polski i całej UE. 

grudzień 2015

Kongres znosi 40-letni zakaz eksportu ropy.

wrzesień 2016

PE przyjmuje raport mojej komisji ITRE – wzywamy Amerykanów by znieśli zakaz eksportu gazu.

kwiecień 2017

Udało się! USA uwalniają eksport gazu i podpisują kontrakty m.in. z Polską.

wrzesień 2017

Pierwsze tankowce z LNG z USA dopływają do terminalu w Świnoujściu.

Unia Cyfrowa

cyfra

czerwiec 2015

Kończę negocjacje PE i państw UE – znosimy opłaty roamingowe! Przed nami jeszcze jeden krok: negocjacje stawek hurtowych, po których operatorzy z krajów UE sprzedają sobie pakiety rozmów i danych.

styczeń 2016

Mamy kompromis! Stawki hurtowe ustalone!

maj 2017

Kolejne ważne negocjacje – tym razem programu WiFi4EU. Chodzi o darmowy dostęp do Internetu w miastach i wsiach w całej UE.

15 czerwca 2017

#ŻegnajRoaming Historyczny dzień: znikają opłaty roamingowe – w całości dla połączeń głosowych, z pewnymi ograniczeniami przy transmisji danych. 

październik 2017

Zaczynamy rozmowy z państwami UE o reformie rynku telekomunikacyjnego. Prawo musi nadążać za technologią i sprzyjać inwestycjom w nowoczesną sieć. To był ogromny pakiet rozwiązań – ustalamy go do czerwca 2018.

listopad 2018

PE przyjmuje raport mojej komisji ITRE o rozwoju sztucznej inteligencji. Ważne m.in. dla medycyny, biznesu, edukacji, transportu, energetyki i przemysłu.

grudzień 2018

Powstrzymać hakerów – to cel pakietu regulacji w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Kluczowy dla ochrony naszych danych czy e-handlu. Pracujemy nad nim cały 2018 rok.

Obronność

obronnosc

marzec 2014

Z mojej inicjatywy w Siemianowicach Śląskich odbywa się konferencja na temat modernizacji Wojska Polskiego. Jej efektem są rekomendacje dla polskiego przemysłu obronnego.

wrzesień 2014

W podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego składam poprawkę, dzięki której po raz pierwszy, w ramach projektu pilotażowego, badania nad obronnością zostaną sfinansowane z unijnego budżetu. 

lipiec 2016

W czasie szczytu UE-NATO w Warszawie podpisana zostaje deklaracja o wzmocnieniu współpracy między tymi organizacjami. W 1999 jako Premier Rządu RP wprowadziłem Polskę do NATO, a obecnie w PE zasiadam w Delegacji ds. stosunków z Sojuszem.

czerwiec 2017

Wobec nowych zagrożeń Unia Europejska stawia na obronność! Europejski Fundusz Obronny (EDF) umożliwi współfinansowanie z unijnego budżetu rozwoju nowych technologii obronnych.

lipiec 2018

Kończę prowadzić trójstronne negocjacje dotyczące Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego, z 500 mln euro na lata 2019-2020. Porozumienie to punkt wyjściowy do prac nad Europejskim Funduszem Obronnym z 13 mld euro na lata 2021-2027.

luty 2019

Kończę negocjacje PE z państwami UE ws. Europejskiego Funduszu Obronnego. Udało się zapewnić w nim preferencje dla firm zatrudniających do 3 000 osób – jest ich najwięcej w naszym przemyśle obronnym, również na terenie Województwa Śląskiego.