Prof. Buzek spotkał się ze słuchaczami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) na  zakończenie roku akademickiego. Były premier wręczył dyplomy słuchaczom i wysłuchał koncertu uniwersyteckiego zespołu.  

         Prof. Buzek często gości na śląskich uniwersytetach trzeciego wieku z wykładami. Odgrywają one ogromną rolę w zapobieganiu wykluczaniu społecznemu seniorów, jak również w eliminowaniu różnic międzypokoleniowych.  Utrzymanie intelektualnej sprawności i poznawanie nowych rzeczy zmniejsza ryzyko chorób związanych ze starszym wiekiem. UTW pozwalają również starszym osobom na utrzymanie więzi społecznych.

         Z uwagi na fakt, że internet stał się istotnym elementem życia współczesnych społeczeństw, Komisja ITRE kierowana przez prof. Buzka uruchomiła projekty zapobiegające cyfrowemu wykluczaniu seniorów. Korzystanie z internetu, poczty mailowej czy serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, pozwala starszym osobom na aktywne uczestnictwo we współczesnym świecie.  

        Włączanie starszego pokolenia w aktywne życie społeczne jest bardzo istotne. Seniorzy mają  ogromny potencjał, który może ubogacać nasze lokalne społeczności.