Drugiego dnia dyskusji panelowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym dyskutowano m in. o Śląsku. Przewodniczący Jerzy Buzek moderował debatę zatytułowaną: „Regiony Górnicze UE. Transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania”. Temat był już podejmowany w poprzednich edycjach EKG. Wiosną 2015 r. na Kongres przyjechał Komisarz ds. Energii i Klimatu, Miguel Arias Cañete na zaproszenie Przewodniczącego. Wtedy rozpoczęły się prace nad wsparciem regionów górniczych. W 2017 r. ogłoszono na EKG powołanie w UE Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, która była pierwszym krokiem ku tworzeniu mechanizmu finansowania projektów wspierających regiony borykające się ze społecznymi skutkami restrukturyzacji górnictwa.

             - Teraz nadszedł czas na wynegocjowanie stałej puli pieniędzy w budżecie UE dedykowanej sprawiedliwej transformacji regionów górniczych- podsumował Jerzy Buzek. - Jest to mój cel na kolejne lata: walka o zapewnienie stałych środków w budżecie UE, które zapewnią finansowanie projektów dedykowanych złagodzeniu społecznych skutków transformacji regonów górniczych. Mieszkańcom naszego regionu, trzeba dać wyraźny sygnał, że myślimy o nich - podkreślał były premier. Rewitalizacja miast pokopalnianych, tworzenie nowych miejsc pracy, czy walka ze smogiem mogą być finansowane z tych środków w przyszłości.   

            Wicekomisarz UE ds. Unii Energetycznej, Maros Sefcovic, podkreślał w swym przekazie video, że w obliczu polityki klimatycznej i ‘niskoemisyjnej rewolucji’ realizowanej przez Komisję Europejską należy zadbać o to, aby „transformacja była sprawiedliwa, akceptowalna społecznie i włączająca”.

            Zapewniał, że już zagwarantowano wstępną pulę pieniędzy na uruchomienie pilotażowych projektów w regionach górniczych, z których 6 pochodzi ze Śląska.  Ale podkreślał, że jest szansa na negocjacje kolejnych. - Polska ma szanse stać się ich największym beneficjentem- mówił Sefocovic. To szansa dla Polski i Śląska - według Sefcovica-  ma być zachętą do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja.  Zdaniem przedstawiciela Komisji, trzeba wybrać skutecznych negocjatorów, którzy zagwarantują te środki.

              Pozostali uczestnicy debaty zwracali uwagę, że trzeba jasno określić swe potrzeby i dobrze przygotować projekty, które powinny angażować jak najszerszy krąg interesariuszy: przedstawicieli ministerstw, samorządów, nauki, funduszy inwestycyjnych i organizacji pozarządowych.