5 tego października, wśród zacnego gremium złożonego z przedstawicieli nauki, biznesu, kościoła i polityki, Jerzy Buzek wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany: „Cyfrowa rewolucja: czy inżynierowie uratują Europę?”. Wykład był zwieńczeniem uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Gdańskiej.

W pierwszej części swego wykładu były premier skupił się na przedstawieniu szans i zagrożeń wynikających z postępu technologicznego. Europa wykorzystując potencjał swych inżynierów dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego i pozostaje jednym z liderów w zakresie cyfryzacji, przemysłu czwartej generacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Aczkolwiek, - jak zauważył były premier - poza dobrodziejstwami technologii pojawiły się bardzo niepokojące zjawiska.  Internet zapoczątkował erę dezinformacji czy powszechnych ‘fake newsów’, których wpływ okazuje się poważnym zagrożeniem dla procesów demokracji na całym świecie. Powszechna robotyka i automatyzacja zmieniła na trwałe rynek pracy, zmniejszając zatrudnienie, a tym samym redukując pulę środków na emerytury i inne świadczenia socjalne dla starzejących się społeczeństw. Przywołując przykład śmiertelnego potrącenia człowieka przez autonomiczny samochód w USA, były premier mówił o ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na twórcach nowatorskich rozwiązań. Premier cytował również Stephena Hawkinga, który w następujący sposób przestrzegał o zagrożeniach utraty kontroli nad sztuczną inteligencją: „Nasza przyszłość jest wyścigiem pomiędzy rosnącą potęgą technologii a mądrością, która pozwala nam z niej korzystać.”

Druga część wykładu traktowała o potrzebie łączenia techniki z humanistyką. „Technologiczna logika musi łączyć się umiejętnością głębokiej refleksji nad otaczającym nas światem, która nas czyni ludzkimi.  Rozwój technologii wymaga humanistycznych korzeni”. Innowacje technologiczne przysparzają szereg dylematów moralnych i etycznych, dlatego Jerzy Buzek podkreślał, że nie możemy zapominać, że od maszyn i przyrody różnimy się tym, że mamy kulturową, historyczną, międzypokoleniową pamięć. Jeżeli rozwój technologii nie będzie korespondował z wartościami, na których oparta jest nasza kultura, będziemy zmierzali ku cywilizacyjnej zagładzie.

– Dzięki technologii mamy dokonać skoku cywilizacyjnego, ale nie możemy utracić tego, co najważniejsze: naszego człowieczeństwa – zakończył były premier.

Po wykładzie inauguracyjnym prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki, wręczył prof. Jerzemu Buzkowi statuetkę Miniatury Alegorii Nauki. Nagroda ta przyznawana jest wybitnym przedstawicielom świata nauki, zasłużonym dla Politechniki Gdańskiej.