Jako przewodniczący Europejskiego Forum Energii Jerzy Buzek wziął dziś udział w debacie na temat szerszej współpracy między Wielką Brytanią i UE m in. we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii i połączeń międzysieciowych.  

 Wielka Brytania i UE mają te same interesy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej: obie strony są zobowiązane do zerowej emisji netto do 2050 r. i do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Królestwo pozostaje ważną częścią systemu energetycznego UE. Brytyjskie interkonektory gazowymi dostarczające LNG pomogły zapełnić magazyny gazu w Europie w 2022 r., a wszystkie połączenia gazowe i elektroenergetyczne między UE a Wielką Brytanią odgrywają kluczową rolę w równoważeniu dostaw w Wielkiej Brytanii, na wyspie Irlandii i w Europie kontynentalnej.

W perspektywie średnioterminowej współpraca ze wszystkimi krajami Morza Północnego będzie aktywizować rozwój morskiej floty siłowni wiatrowych i sieci energetycznych, które umożliwią Europie osiągnięcie celów w zakresie bezpieczeństwa i klimatu.