W ostatnim czasie, mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych są bombardowani informacjami o prognozowanych ogromnych wzrostach w opłatach za ciepło i podgrzanie wody. Jest to efekt wykluczenia użytkowników ciepła systemowego z rządowego wsparcia. Rząd stoi na stanowisku, że mieszkańcy korzystający z zewnętrznych źródeł ciepła nie mogą otrzymać pomocy od rządu, gdyż będzie ona bezprawna. W świetle unijnej wykładni prawa będzie stanowić niedopuszczalną pomocą publiczną.

Jerzy Buzek zwrócił się z prośbą o interpretację tej kwestii do Komisji Europejskiej w kwestii:

„Na prośbę m. in. jednej ze spółdzielni mieszkaniowych interweniuję w Komisji Europejskiej ws. dozwolonych prawem #UE mechanizmów wsparcia wobec obecnych skrajnie wysokich cen gazu. To kluczowe dla milionów polskich rodzin, korzystających z ciepła systemowego”.