Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowała nad poprawkami do dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Posłowie zagłosowali za zwiększeniem do 45% do 2030 udziału OZE w końcowym zużyciu energii w UE.

- Dobry dzień dla bezpieczeństwa i transformacji energetycznej UE: w komisji ITRE poparliśmy wyższy, 45% cel na OZE w 2030 r. - istotne dla odchodzenia od energii z Rosji. Przeszła też m. in. moja poprawka, ważna dla Polski, premiująca wykorzystanie prądu z OZE w ciepłownictwie – komentował po posiedzeniu Jerzy Buzek.

Dzięki masowym i systemowym inwestycjom w odnawialne źródła energii będziemy w stanie uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji.

Warto przypomnieć skalę wyzwań w Polsce. W zeszłym roku jedynie 17 % energii pochodziło z OZE. Wedle danych Urzędu Regulacji Energetyki struktura paliw w ciepłownictwie systemowym opiera się nadal w 71 proc. na węglu, a po 9,5 proc. na gazie i OZE, zaś w 10 proc. na innych źródłach.

W tym tygodniu, po 5 latach rząd odblokował rozwój nowych farm wiatrowych na terenie całej Polski nowelizując „zasadę 10H”, która zamroziła 95% projektów w kraju. Z zadowoleniem można przyjąć również wiadomość sprzed kilku dni, że moc fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 10 GW. 20 lat wcześniej niż zakładał rząd w dokumencie PEP 40.