Jerzy Buzek uczestniczył 28 edycji gospodarczego kongresu Welconomy w Toruniu. Były premier przedstawiał założenia Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając zarówno szanse jak i wyzwania, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna dla Polski. Podkreślał, że środki finansowe z UE przeznaczone na cele klimatyczne będą impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdził, że to przemył ma utorować naszą drogę ku neutralności klimatycznej w 2050.

Europoseł uczestniczył również w debacie na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W trakcie rozmów podkreślano, że projekty farm wiatrowych na Bałtyku wygenerują zamówienia dla krajowych firm produkujących urządzenia i komponenty dla energetyki offshore. Będą również szansą dla naszych portów w zakresie instalacji i serwisowania elektrowni wiatrowych na morzu.