Jerzy Buzek- przewodniczący Europejskiego Forum Energii - zaprosił dziś Kadri Simson, Komisarz ds. Energii, aby przedstawiła szczegóły dwóch nowych strategii UE dotyczących tzw. łączenia sektorów energii elektrycznej, transportu, przemysłu, ciepłownictwa systemowego i ogrzewania budynków oraz strategii rozwijania gospodarki wodorowej.

Ich założenia są o to tyle istotne, że wyznaczają kierunek wsparcia transformacji energetycznej z przyszłego unijnego budżetu po 2021 roku oraz instrumentu „Generation Next EU”. Aby skorzystać z tych środków, Polska musi uwzględnić je w krajowych programach.

Były premier, po raz kolejny, podkreślał rolę finansowania inwestycji gazowych w ciepłownictwie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jerzy Buzek zabiega o utrzymanie możliwości finansowania gazu jako paliwa przejściowego" w procesie transformacji energetycznej. Jest to jedyna szansa dla Polski, przed którą długa i kosztowna droga ku neutralnosci klimatycznej.