Zapraszamy na wywiad Jerzego Buzka w „Dzienniku Zachodnim”. Rozmowa dotyczy rocznicy katastrofy w Smoleńsku oraz pomocy Unii Europejskiej dla Polski na walkę z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wywołanym pandemią. 

„Boleśnie zdałem sobie sprawę, że jestem świadkiem wpisywania daty 10. kwietnia 2010 roku, w 70 lat po tamtej dacie, do listy naszych narodowych tragedii.”

„Najkrócej jak można: Polska może od zaraz wydać 7,4 mld euro (około 32 mld złotych) pieniędzy unijnych w zależny od nas sposób na zakup sprzętu medycznego i przezwyciężenie pierwszych społeczno-gospodarczych skutków pandemii.”

„Nasz kraj uzyskał także zgodę na przekazanie firmom 22 mld euro na zachowanie płynności finansowej oraz kredyty dla MŚP.”

„Polski rząd może, i powinien, natychmiast wystąpić do KE o pomoc dla bezrobotnych, bo to dzisiaj najpilniejsza potrzeba; chodzi o 100 mld € dla państw członkowskich wyjątkowo taniego kredytu gwarantowanego przez UE.”