Biura JERZEGO BUZKA - Posła do Parlamentu Europejskiego, & PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA w Raciborzu, organizują konkurs p.t.

 

„Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”

Kto może wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, zarówno młodzież szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego.
Przywództwo(leadership) jest i będzie pożądaną cechą zarówno w demokracji jak i w gospodarce. Wiąże się ono z posiadaniem określonego zestawu cech osobowościowych i społecznych, które można wypracować.

Natomiast demokracja oraz innowacyjna gospodarka przyszłości potrzebują nowych liderów - postaci inspirujących innych, wyznaczających nowe i odważne kierunki działania oraz budujących zespoły ludzi skupionych na realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Dlatego też realizujemy przedsięwzięcie, którego celem będzie wykształcenie cech przywódcy i ukazanie jego roli w demokracji i w gospodarce XXI wieku.

Spośród uczestników konkursu, wyłonionych zostanie dwunastu laureatów, których zaprosimy do udziału w „Letniej Szkole Liderów”.

Rekrutacja:
Konkurs p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim” będzie polegał na przygotowaniu w formie pisemnej opisu jednej z form aktywności polegającej na:

1. opisaniu swojej aktywności jako wolontariusza w dowolnej organizacji i w dowolnym projekcie lub działalności w studenckim kole naukowym, z tym, że w podsumowaniu należy zasugerować jakie zmiany (ulepszenia, modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu.

2. założeniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie”, itp.,) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;

3. napisaniu i nadesłaniu artykułu o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Podpisane prace – uzupełnione o adres e-mail i numer telefonu nadawcy – prosimy przysyłać na adres: Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel, ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie: „SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”.

„SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”

Udział w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” zapewnia wypełnienie warunków określonych w regulaminie rekrutacji konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.

Zajęcia prowadzić będą: Robert Geisler, dr hab. prof. UO, ekspert ds. innowacji i transferu technologii, ekspert ds. przywództwa sieciowego, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach, trener biznesu, ekspert ds. rozwoju osobistego w zakresie przedsiębiorczości. Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „The Coaching Maps” (aktywizujące narzędzie edukacyjne i rozwojowe służące do doskonalenia kompetencji, w tym kreowania postaw i sposobów myślenia z wykorzystaniem filozofii coachingu).

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest: kształtowanie pożądanych we współczesnym świecie umiejętności i cech liderów.

Uczestnicy „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” będą wybrani przez organizatorów spośród:

  •  uczestników konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”;
  •  zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu” – organizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą we współpracy z cechami rzemiosł i izbami gospodarczymi z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
  •  uczestników Debbat oxfordzkich: „Młodzieżowe rozmowy o ważnych sprawach";
  •  laureatów projektu naukowego „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” realizowanego od ośmiu lat w środowisku studentów wyższych uczelni.

 

Załączniki z poprzednich edycji:
2018 - SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
2016 - LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

Termin kolejnej edycji zostanie podany do wiadomości wkrótce.

 

szkola liderow