Premier Buzek uczestniczył w pożegnaniu Pana Prezydenta Adamowicza zorganizowanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego w symbolicznym miejscu: Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. We wspomnieniach zaproszonych gości zmarły Pan Prezydent jawi się jako wybitny samorządowiec, który miał osobisty udział w tworzeniu struktur pomorskiego samorządu. Na początku wcielania w życie reform rządu Jerzego Buzka Pan Adamowicz osobiście odwiedzał gminy Pomorza tłumacząc istotę tworzonego organizmu samorządowego kraju. Wskazywano, że Gdańsk, który pozostawia Pan Prezydent jest miastem wolności zbudowanym na fundamentalnych europejskich wartościach: poszanowaniu różnorodności, solidarności i otwartości na innych.

              Pani Komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odczytała ostatni list Pana Prezydenta Adamowicza, w którym zapraszał na obchody rocznicy wyborów czerwcowych z 1989. Jak podkreślała Pani Komisarz, list jest testamentem politycznym zmarłego Prezydenta, gdyż pokazuje świat bliskich mu wartości. Tragicznie zmarły prezydent zasadnicze znaczenie przywiązywał do obrony konstytucji i niezależności władzy sądowniczej.

              Szczególnym silnym przekazem wybrzmiewającym wśród samorządowców było przeświadczenie, że to nie kordony policji i mury ochronią Polskę od powtórzenia takiej tragedii, ale poszanowanie ładu społecznego i wzajemny szacunek w debacie publicznej.

               O 17.00 z budynku Europejskiego Centrum Solidarności wyruszył kondukt z ciałem prezydenta ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. Wraz z tłumami Gdańszczan Pan premier oddał ostatni hołd bestialsko zamordowanemu prezydentowi.

              Następnego dnia Jerzy Buzek wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Pomorskiego upamiętniającej zmarłego prezydenta Adamowicza a następnie w uroczystościach pogrzebowych w Bazylice Mariackiej.

            

Od kilku miesięcy w Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace oraz negocjacje z Radą nad rewizją ram telekomunikacyjnych. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE dostępu do możliwie najlepszego łącza internetowego,   wdrożenie sieci 5G, lepsza ochrona konsumentów i poprawa dostępności korzystania z polaczeń międzynarodowych. Dodatkowo zmiany mają sprzyjać rozwojowi startupów oraz wspierać małe i średnie firmy.

W czasie debaty na sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący parlamentarnej komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii powiedział:

„Europejski kodeks łączności elektronicznej wraz  z rozporządzeniem BEREC nie tylko na lata zdefiniuje rynek telekomunikacyjny. To ogromny krok naprzód w stronę prawdziwej Unii Cyfrowej”

Jerzy Buzek nadmienił też, że przy decyzjach dotyczących widma radiowego będzie brane pod uwagę geograficzne położenie państw członkowskich. Jest to ważne w szczególności dla takich państw jak Polska, które muszą koordynować się z sąsiadami niebędącymi członkami UE, co często jest trudne i czasochłonne. W takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie instytucji unijnych, a wypracowanie odpowiednich porozumień jest w interesie całej wspólnoty.

W czasie dzisiejszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat unijnych dyrektyw o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz na temat rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną.

Jerzy Buzek, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii, podziękował posłom za wspólną pracę nad dokumentami. Zaznaczył, że negocjacje były trudne, gdyż cele na rok 2030 są ambitne. Jednak dzięki mechanizmowi zarządzania Unią Energetyczną – powinno udać się je wypełnić. Według Jerzego Buzka wypełnienie tych celów jest kluczowe dlaPorozumienia Paryskiego, wiarygodności w nim UE i dla ratowania naszej planety.

„Chodzi o klimat i o walkę ze smogiem; co roku zabija on 400 tysięcy naszych obywateli! Dlatego cieszą mnie rozsądne zapisy w dyrektywie o OZE - mocno o nie zabiegałem! Mowa w nich o lokalnych systemach ciepłowniczych, które są niezwykle istotne dla jakości powietrza w miastach i o promowaniu prosumentów, ważnych szczególnie na obszarach wiejskich” - mówił były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Pod koniec wystąpienia Jerzy Buzek przypomniał, że za dwa dni posłowie zagłosują – zgodnie z jego propozycją z ITRE - nad niemal 5 miliardami euro w wieloletnim budżecie UE na pomoc dla regionów górniczych takich, jak Śląsk. Zaapelował też do Komisji Europejskiej o pilne przedstawienie propozycji legislacyjnej w tym zakresie, gdyż będzie to ważny krok we wdrażaniu całego pakietu legislacyjnego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się debata, w której próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska musi być krajem smogu? 

Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Danuty Jazłowieckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz posła na Sejm RP, Tomasza Kostusia.

Podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, Premier Jerzy Buzek powiedział między innymi: „W każdym miejscu Polski, w każdym miejscu Europy przyczyny są różne - na zachodzie Europy głównym źródłem emisji jest transport, w naszej części - rozproszone ogrzewanie”. Podczas debaty wypowiadali się mieszkańcy Opolszczyzny, a w tym gremium byli także obecni naukowcy, samorządowcy jak i obywatele, którym smog zatruwa życie. Problemu smogu nie uda się rozwiązać natychmiast, ale ważnym elementem walki z tym problemem społecznym jest zadbanie o wzrost świadomości społecznej, a temu aspektowi ta debata na pewno się przysłużyła.