O Strategii Czystego Powietrza dla regionów europejskich.

O Strategii Czystego Powietrza dla regionów europejskich.

Z inicjatywy premiera Jerzego Buzka i we współpracy z Domem Polski Południowej i z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego w Parlamencie Europejskim odbyła się dziś konferencja „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do Strategii Czystego Powietrza dla regionów europejskich”.

Jak podkreślali organizatorzy dyskusja na temat Strategii Czystego Powietrza nasuwa się szczególnie wtedy, gdy z nadejściem chłodniejszych dni i rozpoczęciem sezonu grzewczego w ponad 130 miastach i miasteczkach w całej Europie atakuje ‘cichy zabójca’ - smog.

Według Jerzego Buzka walka z globalnym ociepleniem, która jest głównym celem polityki klimatycznej, idzie ręka w rękę ze zwalczaniem smogu  - “Smog niszczy nam zdrowie, podczas gdy globalne ocieplenie zagraża naszej przyszłości” - podkreślił.

WcUnii Europejskiej co roku smog doprowadza do 400 tysięcy przedwczesnych zgonów, a w samej Polsce do 40 tysięcy -  jest to 10 razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych.  Wyzwania stawiane w związku z tymi zagrożeniami są ogromne i dotyczą całej Europy. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej muszą kontynuować swoją dotychczasową pracę w mądry, wydajny i jak najszybszy sposób.

Były Premier dodał, że wiele już zostało zrobione. Na poziomie Unii Europejskiej powstała między innymi dyrektywa dotycząca redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, do których w swoim wystąpieniu odniosła się jej sprawozdawczyni, Pani Julie Girling.

W trakcie konferencji zostały przedstawione sukcesy europejskich regionów, takich jak Asturia w Hiszpanii oraz Śląsk, Małopolska i Opolskie. Była także mowa o ogrzewaniu miejskim, jako o środku pomagającym poprawić jakość powietrza. Dużym sukcesem w tym temacie było zapewnienie odpowiednich środków i dostęp do bezpłatnych uprawnień dla sektora ciepłowniczego w rewizji systemu o handlu emisjami CO2. Przewodniczący komisji ITRE przypomniał, że znaczące było również zapewnienie zrównoważonych przepisów w zakresie ciepłownictwa komunalnego w dyrektywie dotyczącej energii odnawialnej, którą Parlament przyjął na listopadowej sesji plenarnej.

“Fundamentalnym prawem każdego Europejczyka jest możliwość oddychania świeżym powietrzem. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność względem naszych dzieci i wnuków - aby im to zapewnić” - powiedział Jerzy Buzek podsumowując debatę.  

Konferencja  z udziałem ekspertów i posłów do Parlamentu Europejskiego odbyła się w przededniu 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która rozpocznie się 3 grudnia br. w Katowicach.