Nic o nas bez nas

Nic o nas bez nas

Pod takim hasłem, w sali Sejmu Śląskiego, obradował Kongres Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Kongres odbył się 25 maja 2018. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim radni młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów województwa śląskiego, a także młodzi ludzie zainteresowani tworzeniem młodzieżowych rad w miejscowościach, w których one jeszcze nie funkcjonują i wszyscy zainteresowani udziałem w życiu społecznym regionu i swoich wspólnot lokalnych.

Gościem Kongresu był  dr hab. Jerzy Buzek,  poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, premier RP  w latach 1997-2001.

 „Chcielibyśmy, żebyście zostali profesjonalnymi liderami waszych społeczności. Wszyscy tworzymy samorząd i wszyscy mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał w przyszłości. W ten sposób możecie wyrobić w sobie umiejętności, których nie zawsze można nauczyć się w szkole, współdziałania w grupie, szerokiego spojrzenia na rzeczywistość i refleksji. My, starsi, powinniśmy stwarzać wam szanse do rozwoju i jedną z takich szans jest Unia Europejska, o czym nie powinniśmy wszyscy zapominać. To jest prawdziwa oferta, także w wymiarze edukacyjnym, czy zawodowym, bo dzisiaj możecie studiować i pracować w całej Europie bez barier” – mówił Jerzy Buzek.

GALERIA