Zapraszamy do udziału w plebiscycie (Nie) zwykłe kobiety – niezwykłe historie- kobiety Śląska

 Zapraszamy do udziału w plebiscycie (Nie) zwykłe kobiety – niezwykłe historie- kobiety Śląska

Każdy z nas ma w rodzinie osobę, która bardziej niż pozostali jej członkowie chwyta Nas za serce, liczymy się z jej zdaniem, biegniemy do niej w sprawach ważnych ale i błahych, jest dla Nas wzorem, bardzo często jest to kobieta. Napisz o niej kilka zdań.

Odkurz wspomnienia, poprzeglądaj swoje rodzinne zdjęcia, może odkryjesz na nowo kobietę, która jest, która była, która będzie ważną postacią w życiu twoim, która powinna znaleźć się w albumie (nie)zwykłe kobiety –niezwykłe historie –kobiety Śląska.

ZASADY PLEBISCYTU:

Poszukujemy nieznanych historycznie postaci kobiet z lat 1918 - 2018, z terenu województwa śląskiego oraz pozostałych terenów historycznego Śląska.

1.   Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej, ukazującej sylwetkę kobiety, która odegrała znaczącą rolę w życiu naszej rodziny, naszym własnym. Praca winna zawierać uzasadnienie naszego wyboru oraz może zawierać zdjęcia bohaterki pracy.

2.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 28 kwietnia do 15 września 2018 r. wysłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową. Zgłaszanie do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: 100kobiet@dz.com.pl lub wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową na adres: Dziennik  Zachodni „(Nie)zwykłe kobiety - niezwykłe historie - kobiety Śląska, ul. Baczyńskiego 25A,  41-203 Sosnowiec - decyduje data wpłynięcia pracy.

Nagrody

a) 10 laureatów Konkursu otrzyma dwuosobowe zaproszenie na 5-dniowy wyjazd do Brukseli i Amsterdamu. Wyjazd będzie miał miejsce w okresie kwiecień-maj 2019.

b) uczestnicy Konkursu na finale kończącym Konkurs otrzymają album zawierający nadesłane prace (prace laureatów będą publikowane w całości, pozostałe w zależności od ilości zgłoszeń). 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  pod adresem:

Regulamin konkursu PDF

Karta zgłoszeniowa konkursu PDF

Formularz online