Wokół idei circular economy

Wokół idei circular economy

II MIĘDZYNARODOWY KONGRES ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w Rybniku, zorganizowało kilka instytucji i organizacji razem z biurami posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka

Podczas sesji plenarnej dyskutowano o idei circular economy w aspekcie współpracy nauki, biznesu i samorządów. Dyskusje moderowali: prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior, Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej, prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz dr inż. Józef Ober z  Politechniki Śląskiej. Udział w dyskusji wzięli Prof.

zw. dr hab. Jerzy Buzek, doktor  h.c. multiplex –  poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, premier RP  w latach 1997-2001; Piotr Kuczera – prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 roku, a radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014; prof. dr hab. Zdzisława Piątek – emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, biolog i filozof; prof. PŚ dr hab. Krzysztof Zamasz – wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; dr inż. Janusz Karwot – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i dr Zygmunt Łukaszczyk – obecnie Dyrektor CKI Rybnik, w przeszłości  pełnił funkcje Prezydenta Żor i Wojewody Śląskiego.

Jerzy Buzek  omówił i przedstawił Pakiet o circular economy, jako element propozycji do nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027, opublikowany przez Komisję Europejską w środę, 2. maja. KE proponuje m.in., by kraje UE płaciły 0,80 euro/kg niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. „To zatem kolejny - obok czysto  środowiskowego - istotny powód, by Polska wdrożyła - możliwie pilnie - wszystkie zapisy Pakietu o circular economy” – podsumował swoje wystąpienie Jerzy Buzek.

W przerwie kongresu Premier Jerzy Buzek spotkał się ze studentami i razem z Prezydentem Rybnika przekazali studentom klucz do miasta, rozpoczynając tym samym juwenalia na rybnickim campusie.

GALERIA