„Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” w Politechnice Wrocławskiej

Fotosy: KMazur

W Politechnice Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” z udziałem Premiera Jerzego Buzka, członka Honorowego Konwentu Politechniki Wrocławskiej.

 IATI to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Liderami Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska, reprezentowane odpowiednio przez prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AG-H oraz prof. Cezarego Madryasa – Rektora PWr. Obecnie grono partnerów IATI tworzy 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw.

GALERIA