Jubileuszowe 25 Forum Welconomy w Toruniu

Jubileuszowe 25 Forum Welconomy w Toruniu

Już po raz 25 odbyło się spotkanie ludzi biznesu, polityki i nauki w ramach gospodarczego Forum Welconomy w Toruniu. Tym razem wydarzenie gościło w nowo otwartym Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu. 

Jerzy Buzek został poproszony o wygłoszenie wykładu inaugurującego debatę na temat sytuacji gospodarczej naszego kraju na tle gospodarki Unii Europejskiej i gospodarki światowej. Po pierwsze nawiązując do historii Forum, które 25 lat temu postawiło sobie za cel zbliżanie Polski do Zachodu, były premier stwierdził, że misja została wypełniona: „ dziś Zachód to też my.” Jednakże podkreślał, że Zachód nie gwarantuje gotowych rozwiązań w zakresie modelu rozwoju gospodarczego. Polska musi je sama wypracować respektując wspólnotowe wartości. A Forum w Toruniu jest platformą umożliwiającą debatę

W obliczu nagłych zmian technologicznych, rozwoju digitalizacji, sztucznej inteligencji  i Czwartej Rewolucji Przemysłowej, były premier podkreślał wagę promowania innowacyjności w polskiej gospodarce: „Zdolność tworzenia i wdrażania innowacji jest kluczem, bez którego nie będziemy w stanie konkurować globalnie.” Stwierdził, że należy wykorzystać obecną dobrą koniunkturę polskiej gospodarki  aby odejść od modelu budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty pracy do modelu opartego na przewagach technologicznych.

Premier nawiązał również w swym wystąpieniu do 19-tej rocznicy wejścia Polski do NATO. Przy tej okazji podkreślał, że ten ogromny sukces Polski był zwieńczeniem wspólnego wysiłku podejmowanego przez kolejne rządy po roku 1989.

W uznaniu za swoje wieloletnie wsparcie dla Forum, Premier Buzek został odznaczony laurem Ambasadora Forum Welconomy. Za swe zasługi dla kraju otrzymał również Pierścień Patrioty przyznany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.  

GALERIA