Wsparcie dla terenów górniczych

Wsparcie dla terenów górniczych

Dzisiaj w Parlamencie europejskim odbyła się konferencja poświęcona wsparciu finansowemu dla unijnych regionów górniczych w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r., nad którym prace właśnie się rozpoczynają. Organizatorami spotkania byli przewodniczący komisji ITRE, Jerzy Buzek oraz wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič - inicjatorzy uruchomionej w grudniu ubiegłego roku Platformy na rzecz Regionów Węglowych w Transformacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przemysłu, spółek energetycznych oraz związków zawodowych. Nie zabrakło też reprezentantów regionów górniczych z całej UE - w tym województwa śląskiego. Jerzy Buzek podkreślał, że wyzwaniom stojącym przed regionami górniczymi UE można stawić czoła jedynie przy współpracy na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym.W swoim wystąpieniu były premier mówił też jak ważna jest akceptacja mieszkańców regionów górniczych dla wszystkich modernizujących przedsięwzięć.

„Naszym celem jest zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię, przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i promować inwestycje w nowe technologie. Wszyscy nasi obywatele powinni czuć, że te działania są podejmowane dla nich i z nimi - a nie "pomimo" lub "przeciw" nim! To bardzo ważne, by postrzegali chociażby transformację technologiczną jako szansę a nie zagrożenie” - tłumaczył Jerzy Buzek.

GALERIA