Biuro zagraniczne - Bruksela

Adres do korespondencji:

Biuro Jerzego Buzka

Posła do Parlamentu Europejskiego
PHS 08 B 045
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Telefon kontaktowy:
(0032) 228 45631
 

Adres mailowy:
jerzy.buzek@europarl.europa.eu

Doradcy parlamentarni:

Beata Mączka
Tel. (0032) 228 38631

Marianna Musiał
Tel. (0032) 228 37631

Lesya Nedelcu
Tel. (0032) 228 58631

Ryszard Pawlik
Tel. (0032) 228 47631

Tomasz Rusek
Tel. (0032) 228 57631