Ludgarda Buzek - żona

Pochodzi z Lublińca na Śląsku, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Tam również, w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w 1952 roku, zdała maturę. Po maturze przeniosła się do Gliwic, by studiować na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

W 1957 roku obroniła tytuł magistra inżyniera chemika. Bezpośrednio po skończeniu studiów przez dwa lata pracowała w gliwickim Technikum Ceramicznym jako nauczycielka chemii. W 1960 roku podjęła pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk (wtedy Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury), z którym jest związana do dziś.

W 1971 roku obroniła pracę doktorską, a w 1981 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W tym czasie również prowadziła wykłady i zajęcia fakultatywne na Politechnice Śląskiej i Opolskiej. Ponadto jest krajowym koordynatorem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej d.s. ochrony środowiska INCREASE. Obecnie sieć ta zrzesza już 23 instytuty polskie i niemieckie i opracowuje 20 projektów, w których uczestniczy 40 przedsiębiorstw przemysłowych.

Podobnie jak reszta rodziny uwielbia wypoczynek w ruchu, szczególnie nad wodą. Jeździ również na nartach. Swój wolny czas najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi, jak również poświęca go dwóm kotom, które mieszkają z rodziną od kilkunastu lat . Uwielbia muzykę i taniec, szczególnie rytmy hiszpańskie i południowoamerykańskie - do jej ulubionych należy muzyka zaspołu Buena Vista Social Club. Przez cały okres szkoły średniej tańczyła w balecie, a podczas studiów wstąpiła do Baletu Politechniki Śląskiej, z którym była na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Studenckich w Strasburgu.

Od 1998 roku zajmuje się działalnością charytatywną pracując dla Fundacji na Rzecz Rodziny.