W drugim dniu EKG 2020 Jerzy Buzek prowadził kolejną debatę zatytułowaną „Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja”. Już na wstępie były premier podkreślał, że „Europejski Zielony Ład nie jest jedynie ścieżką Europy ku neutralności klimatycznej, ale co równie istotne, jest planem rozwoju gospodarczego. Jest biletem do dobrobytu Europejczyków na kolejne dekady”.

Rozmawiano o zachodzących zamianach w przemyśle i energetyce. Wszyscy uczestnicy zgadzali się, że Polska ma trudniejszy start niż inne kraje członkowskie, ale zmiany ku zielonej transformacji już ruszyły i nie możemy pozostawać w tyle.

Prelegenci przekonywali, że proces odchodzenia od węgla powinien być sprawiedliwy i musi włączać wszystkich interesariuszy, w szczególności lokalne społeczności. Dlatego ważne będzie "zbudowanie nowych przemysłów i stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce przemysłu wydobywczego". Szczególnie ważne jest to dla regionów takich jak Śląsk, które najdotkliwiej odczują zmiany.

Fundamentem sukcesu transformacji jest współpraca między poszczególnymi szczeblami administracji lokalnej, rządowej i KE w przygotowywaniu projektów, które zmienią kształt gospodarek regionów górniczych. Kolejnym ważnym elemntem jest zaproszenie przedstawicieli wielu lokalnych środowisk, bo -  jak podkreślał jeden z uczestników -  "plan musi powstać na Śląsku, nie w Warszawie". 

Były premier przypomniał, że zielona transformacja ma jednak swoje ograniczenia i nie należy rezygnować z wydobycia wszystkich rodzajów węgla: „Pamiętajmy o ograniczeniach. Mam na myśli koks. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować stali bez koksu. Mam nadzieję, że koks pozostanie na liście surowców strategicznych UE. Przekonywałem do tego Komisarza Bretona i wiceprzewodniczącego Komisji Sefcovicza".